Menu
A+ A A-
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Nightskating Góra Kalwaria #1 2017

26 sierpnia 2017 roku w godzinach 20:30 - 22:00 zapraszamy na pierwszy w historii przejazd Nightskating w Górze Kalwarii. Zainteresowane osoby spotykają się na terenie dawnej jednostki wojskowej od strony ul. Białka, gdzie będzie się odbywała impreza kończąca tegoroczne wakacje. Na ulice ruszamy punktualnie o godz. 20:30. Udział w imprezie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Zapraszamy osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy i hamowania na rolkach lub wrotkach, zdolne utrzymać tempo do 15 km/h. Trasa jest bardzo łatwa - jedziemy 2 pętle po 7,5km, cały czas towarzyszy nam muzyka oraz zabezpieczenie medyczne. Planowana trasa przejazdu: Białka, Sajny, Piłsudskiego, Kalwaryjska, Mariańska, Polna, Papczyńskiego, Marianki, Budowlanych, Skierniewicka, Rybie, Kalwaryjska, Mariańska, Armii Krajowej, Dominikańska, Białka. Więcej informacji na www.nightskating.org.pl

Regulamin przejazdu Nightskating Góra Kalwaria #1:
1. Regulamin określa zasady i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wyłącznie osoby poruszające się na wrotkach jednośladowych (rolkach), wrotkach dwuśladowych lub nartorolkach (dopuszczenie do udziału innych pojazdów tylko za zgodą organizatora, pod warunkiem jazdy na końcu peletonu).
3. Udział w imprezie jest bezpłatny.
4. Warunkiem uczestniczenia we wspólnej jeździe jest umiejętność sprawnego poruszania się na rolkach, hamowania oraz skręcania, tak, aby przejazd mógł odbywać się zwartą grupą. Uczestniczy niespełniający powyższego warunku zostaną usunięci z udziału w imprezie przez przedstawiciela organizatora.
5. Organizator zaleca noszenie podczas jazdy kompletu ochraniaczy oraz kasku, jak również elementów odblaskowych i świetlnych. Dla uczestników w wieku do lat 15 noszenie kasku jest obowiązkowe.
6. Udział w imprezie dzieci do lat 12 tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
7. Osoby chcące zakończyć udział w imprezie przed oficjalnym zakończeniem powinny opuścić trasę przejazdu.
8. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej (NS Team) wyróżniającą się oznaczoną odzieżą.
9. Podczas przejazdu należy trzymać się prawej strony jezdni, by umożliwić przejazd służbom porządkowym i ratunkowym.
10. Osoby biorą udział w przejeździe na własną odpowiedzialność i zobowiązują się do zachowywania w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników imprezy.
11. Uczestników obowiązują przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „Prawo o zgromadzeniach”.
12. Uczestnikom przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych.
13. Zabrania się posiadania, spożywania i udziału w przejeździe osobom pod wpływem napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
14. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
15. Uczestnicy przejazdu zobowiązani są do ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, służb porządkowych i ratowniczych.
16. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów zespołu zabezpieczającego przejazd mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane policji.
17. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia z przejazdu danej osoby.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy za względu na czynniki zewnętrzne, m.in. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
19. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje organizator.
20. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz u organizatora w trakcie trwania imprezy.
21. Zdjęcia z wizerunkami uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej organizatora. Udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte lub retuszowane.
22. Poprzez udział w imprezie każdy uczestnik potwierdza zapoznanie się z powyższym regulaminem oraz jego akceptację.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

ŻTC Bike Race Góra Kalwaria 2017

6 sierpnia 2017 roku w godzinach 12:00 - 16:00 odbędzie się ŻTC Bike Race w Górze Kalwarii. W imieniu organizatorów zapraszamy na kolejny etap ŻTC BIKE RACE w ramach cykli SUPER PRESTIGE oraz FIT RACE. SUPER PRESTIGE - DYSTANSE •kat. M20, M30, RED dystans: 108km (6 okr. po 18 km) •kat. M40, M50 dystans: 90km (5 okr. po 18 km) •kat. M60 dystans: 54km (3 okr. po 18 km) •kat. K20K30, K40+ : 54 km (3 okr. po 18 km) •kat. M70, M80+ dystans: 36 km (2 okr. po 18 km) FIT RACE - DYSTANSE • wszystkie kategorie dystans: 54km (3 okr. po 18 km). Szczegóły oraz zapisy na stronie internetowej organizatorów: www.ztc.pl

ŻTC BIKE RACE GÓRA KALWARIA 2017

PROGRAM ZAWODÓW:
• godz. 9:00 – 11:00 zapisy w Biurze Zawodów (dla osób niezarejestrowanych przez internet zapisy wyłącznie do godziny 10:00)
• godz. 12:00 – start ostry czterech grup startowych w odstępach czasowych : - M20+M30+RED - SUPER PRESTIGE - M40+M50 - SUPER PRESTIGE - FIT RACE – wszystkie kategorie - M60 – 1min - K20, K30, K40+ - 1min – M70, M80+ - SUPER PRESTIGE
• godz. 15.30 – dekoracja zwycięzców po zakończeniu wyścigu na najdłuższym dystansie

BIURO ZAWODÓW
Centrum imprezy (parking, biuro wyścigu, start/meta i dekoracja zwycięzców) zlokalizowane są w Górze Kalwarii przy ul. Księdza Zygmunta Sajny (w centrum miasta).

Napisz komentarz (0 Komentarzy)