Menu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2019 serwis i usługi dostępne pod adresem powiat-piaseczynski.info mają nowego właściciela i operatora - firmę Aktivo Media Marcin Piotrowicz, ul. Ossendowskiego 7, 93-228 Łódź, NIP: 9710663921.


A+ A A-

XX-lecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku

W siedzibie Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii odbyły się obchody XX-lecia Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku oraz XV-lecia współpracy z samorządem gminnym i powiatowym. Uroczystości rozpoczął występ zespołów ludowych URZECZEni i KALWARKI. Zespół URZECZEni działa przy TOnZ Oddział w Czersku. Powstał w kwietniu 2014 r. z inicjatywy prezes Barbary Jabłońskiej i ma na celu promocję oraz przekazywanie wiedzy o regionie Urzecze gwarowo zwanym Łurzyce odkrytym przez dr Ł. M. Stanaszka. Zespół KALWARKI działa od wielu lat przy Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii. Premiera wspólnego występu zespołów odbyła się 6 września br. podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Czersku. Zespoły zaprezentował tańce: „Szot”, „Kujawiak i Oberek”, „Kurpie”, „Olender” oraz piosenki: „Kołysała ryba wodę”, „Piosenka nawodna”, „Pytają się ludzie”, „Flisaczkowa żona”. Po czym rozpoczęła się oficjalna część jubileuszu XX-lecia TOnZ w Czersku prowadzona przez prezesa Barbarę Jabłońską. W pierwszej kolejności pani Prezes dziękowała władzom samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego za współpracę i wsparcie działań Towarzystwa.

XX-lecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku

Starosta piaseczyński Jan Dąbek i przewodnicząca Rady Powiatu Piaseczyńskiego Maria Mioduszewska oraz członek Zarządu Stefan Dunin, burmistrz Dariusz Zieliński i przewodniczący Rady Miejskiej Miasta i Gminy Góra Kalwaria Zbigniew Bugno otrzymali dyplomy oraz pamiątkę - replikę kubka sprzed 2000 lat nazwanego „Kubek typu Czersk”. Podziękowania oraz „Kubek typu Czersk”, za działalność społeczną i wkład w rozwój kultury, otrzymali członkowie Towarzystwa, media, sponsorzy oraz członkowie zespołów URZECZEni i Kalwarki. Pani Barbara Jabłońska prezes Towarzystwa została uhonorowana z inicjatywy władz Gminny Góra Kalwaria Srebrnym Krzyżem Zasługi RP – krzyż zostanie wręczony w innym terminie. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego gratulacje przekazała Bożena Żelazowska, zastępca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, radny Sejmiku Mazowieckiego Mateusz Baj oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Rosłonek.

Ważnym punktem uroczystego Jubileuszu było wręczenie Towarzystwu przez Starostę Piaseczyńskiego i Przewodniczącą Rady Powiatu, po raz pierwszy, Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego przyznanej na wniosek Gminy Góra Kalwaria. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek powiatu piaseczyńskiego uhonorował Srebrną i Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” dziesięciu członków Oddziału Towarzystwa. Dodatkowym wyróżnieniem dla członka Towarzystwa dr Ł. M. Stanaszka na wniosek Zarządu Oddziału TOnZ w Czersku było wręczenie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta i Gminy Góra Kalwaria Uchwały Rady o przyznaniu zaszczytnego odznaczenia „Zasłużony dla Góry Kalwarii”.

Niespodzianką Jubileuszu było uhonorowanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” Jolanty Koszady, Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Powiatu Piaseczyńskiego za szczególne zasługi na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W imieniu Ministra odznaką przekazała pani Bożena Żelazowska. Ta piękna inicjatywa wyszła z Oddziału TOnZ w Czersku i przy poparciu organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury powiatu piaseczyńskiego.

Towarzystwo otrzymało od organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury działających na terenie powiatu piaseczyńskiego i innych zaproszonych gości wiele gratulacji i dyplomów za swoją dwudziestoletnią działalność na rzecz krzewienia wiedzy historycznej i opieki nad zabytkami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali folder „XX-lecie TOnZ Oddział w Czersku”. Obchody Jubileuszu uświetnił koncert „Dawnych wspomnień czar” w wykonaniu solistki Warszawskiej Opery Kameralnej Justyny Reczeniedi, przy fortepianie Wojciech Antosik absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny F. Chopina). Na zakończenie pani Prezes zaprosiła wszystkich na poczęstunek i tort jubileuszowy ufundowany przez Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.

Folder XX-lecie TOnZ oddział w Czersku - do pobrania (16 MB) >>> TOnZ_folder_20_lat.pdf

Opr.: mgr Jolanta Koszada, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
Barbara Jabłońska, Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku