Menu
A+ A A-

Dzielnicowi z Konstancina-Jeziornej przeprowadzili zajęcia dotyczące cyberprzemocy

Zagrożenia związane z niewłaściwym używaniem internetu oraz konsekwencje cyberprzemocy były tematem dwóch spotkań dzielnicowych z komisariatu w Konstancinie-Jeziornej w miejscowych szkołach. Podczas rozmów z młodzieżą funkcjonariusze omówili przykłady negatywnych zachowań w sieci. Szczególną uwagę zwracano na sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą przemoc psychiczna wobec rówieśników, a także nadmierne obdarzanie zaufaniem osób poznanych w wirtualnym świecie.

DZIELNICOWI Z KONSTANCINA-JEZIORNEJ PRZEPROWADZLI ZAJĘCIA DOTYCZĄCE CYBERPRZEMOCY

W ramach działań profilaktycznych dzielnicowi z Konstancina-Jeziornej wraz z oficerem prasowym przeprowadzili w dwóch szkołach zajęcia związane z cyperprzestepczością i cyberprzemocą. W Zespole Szkół nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego oraz w Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie, odbyły się spotkania policjantów z uczniami sześciu klas.

Policyjne prelekcje dotyczyły zagrożeń związanych z niewłaściwym używaniem internetu oraz konsekwencji cyberprzemocy. Z prezentowanego podczas spotkań materiału dydaktycznego, uczniowie dowiedzieli się jakie sytuacje i zachowania mogą prowadzić do przemocy psychicznej i krzywdzenia rówieśników. Dzielnicowi oraz oficer prasowy zachęcali uczestników do nawiązywania pozytywnych relacji w czasie realnych spotkań w szkole i poza nią, a nie uciekania w świat wirtualny, który często jest zniekształcony i wskazuje błędne rozwiązania.

Zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego korzystania z internetu jest ważnym elementem policyjnej profilaktyki. Mamy nadzieję, że ostrzeżenia w tym zakresie spowodują refleksję uczniów podczas każdego działania w cyberprzestrzeni. Zajęcia poprowadzili konstancińscy dzielnicowi: mł. asp. Sebastian Majewski, st.asp. Daniel Stojek, st. sierż. Jacek Deptuła oraz kom. Jarosław Sawicki.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie