Menu
A+ A A-

Przebudowa wału przeciwpowodziowego

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową lewobrzeżnego wstecznego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki. Potrwają do końca roku. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie rozpoczął roboty budowlane związane z przebudową lewobrzeżnego wstecznego wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki w km 0+000 do 5+650, na odcinku od ujścia do rzeki Wisły do jazu w Konstancinie-Jeziornie, w Obórkach, Bielawie i na obszarze m. Konstancin-Jeziorna. Wykonawcą przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest firma EKOMEL Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 31.12. 2017 r.

PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO