Menu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2019 serwis i usługi dostępne pod adresem powiat-piaseczynski.info mają nowego właściciela i operatora - firmę Aktivo Media Marcin Piotrowicz, ul. Ossendowskiego 7, 93-228 Łódź, NIP: 9710663921.


A+ A A-

Los Stefana Żeromskiego w Polsce po 1945 roku - konferencja naukowa

Z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Konstanciński Dom Kultury organizują konferencję naukową pt. „Los Stefana Żeromskiego w Polsce po 1945 roku”. Przedmiotem konferencji jest refleksja nad różnorodnymi aspektami powojennej recepcji twórczości Żeromskiego w edukacji, publicystyce, propagandzie, syntezach historycznoliterackich, adaptacjach filmowych, realizacjach teatralnych i projektach popkulturowych. W konferencji wezmą udział wybitni literaturoznawcy z ośrodków akademickich z całej Polski: prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk, prof. Alina Kowalczykowa, prof. Jerzy Kandziora, prof. Jarosław Ławski, prof. Andrzej Mencwel, prof. Krzysztof Mrowcewicz, prof. Marek Pąkciński, prof. Wiesław Ratajczak, prof. Jerzy Snopek, dr Anna Janicka, dr Katarzyna Kościewicz, dr Grażyna Pawlak, dr Dorota Siwicka, dr Rafał Węgrzyniak i mgr Mirosław Skrzypczyk. Materiały z konferencji będą opublikowane w osobnym tomie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych literaturą, edukacją, dziedzictwem kulturowym, mechanizmami polityki kulturalnej, historią PRL-u i opozycji demokratycznej. Konferencja zrealizowana przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Konstancina-Jeziorny odbędzie się 10 i 11 grudnia 2014 r. w Konstancinie-Jeziornie i Warszawie.

Los Stefana Żeromskiego w Polsce po 1945 roku - konferencja naukowa

PROGRAM KONFERENCJI
I dzień
Środa, 10 grudnia 2014
Konstanciński Dom Kultury, Hugonówka, sala widowiskowa
ul. Mostowa 15, Konstancin-Jeziorna

15.00 – 15.20 Otwarcie konferencji z udziałem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierza Jańczuka, wicedyrektor d/s naukowych Instytutu Badań Literackich PAN dr Doroty Siwickiej oraz dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury Edyty Markiewicz-Brzozowskiej. Przewodniczy: Jerzy Snopek, Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim
15.20 – 15.50 Jerzy Kandziora (IBL PAN) – Stefan Żeromski w II obiegu wydawniczym lat 1976-1989
15.50 – 16.20 Anna Janicka, Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku) – Żeromski okiem Stefana Mellera, historyka i dyplomaty
16.20 – 16.50 Katarzyna Kościewicz (Uniwersytet w Białymstoku) – Żeromski w aktach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
16.50 – 17.20 Alina Kowalczykowa (Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim, IBL PAN) – Kłopoty pozacenzuralne
17.20 – 17.30 Przerwa na kawę
17.30 – 18.00 Dyskusja

II dzień
Czwartek, 11 grudnia 2014
Pałac Staszica, sala A. Mickiewicza (144)
Nowy Świat 72, Warszawa

10.00 – 13.00
- Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski) – Co nam mówią „szklane domy”?
- Zdzisław J. Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce) – Dwudziestoletnie boje Stanisława Pigonia o pełne wydanie publicystyki Stefana Żeromskiego
- Krzysztof Mrowcewicz (IBL PAN) – Syzyfowe prace: Żeromski w szkole (1947-1989
- Mirosław Skrzypczyk (Liceum Ogólnokształcące, Szczekociny) – Utwory Żeromskiego w edukacji po 1989 roku
Przerwa na kawę
- Wiesław Ratajczak (UAM) – Powojenna powieść o powstaniu styczniowym wobec wzorów Żeromskiego
- Marek Pąkciński (IBL PAN), Wartościowanie i użyteczność. Żeromski w powojennej krytyce literackiej
Dyskusja
14.00 – 15.00 – Przerwa
15.00 – 17.30
- Grażyna Pawlak (IBL PAN) – Żeromski w Teatrze Telewizji
- Rafał Węgrzyniak (historyk dramatu i teatru) – Żeromski na scenach komunistycznej Polski (1945-1989)
- Jerzy Snopek (IBL PAN, Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim) – Pisarze o Żeromskim
- Dorota Siwicka (IBL PAN) – „Zwrot afektywny” w literaturoznawstwie a perspektywy badań nad twórczością Żeromskiego
Dyskusja
Zamknięcie konferencji.