Logo

Lesznowola - plany władzy na najbliższe cztery lata

Kurier Południowy na łamach swojej gazety opisał plany władz samorządowych poszczególnych gmin naszego powiatu piaseczyńskiego. Dzięki temu chcą utrwalić ich obietnice, po czy w przeddzień wyborów samorządowych w 2010 roku, sprawdzą czy rzeczywistość będzie pokrywała się z ich dzisiejszymi obietnicami. Informacje ukazały się w Kurierze Południowym, wydanie nr 6 (185)/2007, okres: 16-22 lutego 2007. Każdą gminę powiatu piaseczyńskiego i obietnice władz opiszemy w oddzielnych aktualnościach.

Lesznowola: Wójt gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest przekonana o dobrej współpracy z nowo wybraną radą gminy. Najpilniejszą inwestycją w gminie Lesznowola, będzie budowa nowej szkoły w Mysiadle. Będą także kontynuować proces kanalizacji gminy. Wójt zapowiada również lobbowanie na rzecz rozwiązania problemów komunikacyjnych, w zakresie dróg ponadlokalnych. Twierdzi, że gmina jest przygotowana także do rozwoju własnej infrastruktury drogowej, a plany zagospodarowania przestrzennego gminy zawierają doskonałe rozwiązania komunikacyjne. Nie obawia się konsekwencji dynamicznej urbanizacji Mysiadła i Nowej Iwicznej.

Jesteśmy ciekawi, czy obietnice i dzisiejsze zapowiedzi zostaną spełnione przez czteroletnią kadencję. Przy kolejnych wyborach samorządowych w powiecie piaseczyńskim powrócimy do tych aktualności.

źródło: opracowanie własne na podstawie informacji w drukowanym wydaniu tygodnika regionalnego: Kurier Południowy.
powiat-piaseczynski.info All rights reserved.