Logo

Debata o bezpieczeństwie w gminie Lesznowola

Zapraszamy mieszkańców gminy Lesznowola do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 26 listopada 2015 roku o godz. 18.00 w budynku hotelu Książę Poniatowski w Łazach przy ul. Wąskiej 12B. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE LESZNOWOLA

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W związku z tym, 26 listopada o godz. 18.00 w budynku hotelu „ Książę Poniatowski” w Łazach przy ul. Wąskiej 12B odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy.

Tagi: Lesznowola Debata o bezpieczeństwie Komenda Powiatowa Policji
powiat-piaseczynski.info All rights reserved.