Menu
A+ A A-

Akcja Bezpieczny Dom Bezpieczna Ulica w Mysiadle - Razem Bezpieczniej

Policjanci z Piaseczna i Lesznowoli w dniach od 3 do 6 kwietnia 2018 roku na terenie Mysiadła przeprowadzą wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego i przestrzegania prawa oraz integracji mieszkańców wokół wspólnej sprawy, jaką jest bezpieczeństwo publiczne.

AKCJA BEZPIECZNY DOM BEZPIECZNA ULICA W MYSIADLE - RAZEM BEZPIECZNIEJ

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie mł. insp. Robert Chmielewski podjął decyzję o skoordynowaniu szeregu działań prewencyjnych na terenie Mysiadła gm. Lesznowola. Celem tych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom w ruchu drogowym.

Ważnym elementem projektu ma być podniesienie świadomości społecznej w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. Służyć ma temu prowadzona równocześnie akcja informacyjna wśród mieszkańców Mysiadła.

Skoordynowane patrole policyjne w tym funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego swoje działania na ulicach Mysiadła przeprowadzą w dniach 3- 6 kwietnia br.

Nasze działania uwzględniają informacje i uwagi o miejscach niebezpiecznych, pochodzące od mieszkańców.

Jednak nadal można zgłaszać swoje propozycje i spostrzeżenia o miejscach, wymagające uwagi funkcjonariuszy Policji i służb miejskich. A służy temu np.:
- aplikacja internetowa Policji: „Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa” - gdzie jest możliwość zgłaszania wszelkich incydentów według kategorii zdefiniowanych przez Policję
- aplikacja mobilna Policji: „Moja Komenda” – służącej do lokalizacji posterunków i komisariatów policji oraz dzielnicowych- funkcjonariuszy odpowiedzialnych za swoje rejony, umożliwiającej użytkownikom bezpośredni telefoniczny i mailowy kontakt z właściwym dzielnicowym.

Inicjatorem działań ze strony mieszkańców jest radny Gminy Lesznowola Pan Marcin Kania.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie