Menu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2019 serwis i usługi dostępne pod adresem powiat-piaseczynski.info mają nowego właściciela i operatora - firmę Aktivo Media Marcin Piotrowicz, ul. Ossendowskiego 7, 93-228 Łódź, NIP: 9710663921.


A+ A A-

Nagrody i wyróżnienia Burmistrza Piaseczna za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz sportu w 2017 roku

Niniejszym informujemy, że została uruchomiona procedura przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wyniki sportowe oraz działalność społeczną na rzecz sportu w 2017 roku.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA PIASECZNA ZA WYNIKI SPORTOWE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ NA RZECZ SPORTU W 2017 ROKU

Termin składanie wniosków upływa 12 stycznia 2018 roku o godz.15.00. Wnioski (druk do pobrania) należy składać w sekretariacie GOSiR Piaseczno ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 w godz. 9-15. Nieterminowe złożenie wniosku jest jednoznaczne z utratą możliwości ubiegania się w/w nagrody i wyróżnienia.

Zasady i tryb przyznawania nagród określone są uchwałą nr 798/XXVIII/2016 Rady Gminy Piaseczno z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe. W załączeniu wniosek nagrodowy oraz uchwała regulująca zawady przyznawania nagród i wyróżnień.

Gala podsumowująca rok sportowy 2017 odbędzie się 9 lutego 2018 roku o godzinie 17.00 na hali sportowej Stadionu Miejskiego Piaseczno przy ul. 1 go maja 16.

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Kondraciuk tel. 22 716-80-01.

Ze sportowym pozdrowieniem
Komisja nagród i wyróżnień sportowych
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno