Menu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2019 serwis i usługi dostępne pod adresem powiat-piaseczynski.info mają nowego właściciela i operatora - firmę Aktivo Media Marcin Piotrowicz, ul. Ossendowskiego 7, 93-228 Łódź, NIP: 9710663921.


A+ A A-

Wspólne działania Gminy i Komendy Powiatowej Policji

Współpraca władz gminy z nowym Komendantem Policji zaczyna przynosić już pierwsze wymierne efekty. Po wspólnych naradach nakreślone zostały m.in. główne kierunki działań mające na celu przeciwdziałanie chuligańskim wybrykom.

Wspólne działania Gminy i Komendy Powiatowej Policji

– Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa to jesteśmy zgodni, że współpracę pomiędzy samorządem i policją należy cały czas wzmacniać i rozwijać – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Z jednej strony przeznaczamy dodatkowe środki na zakupy sprzętu dla policji, z drugiej prowadzimy nabór do Straży Miejskiej, zwiększając jej stan osobowy, aby strażnicy byli w stanie obsłużyć tak duży teren jakim jest gmina Piaseczno. Za temat bezpieczeństwa w gminie, od nowej kadencji, odpowiedzialna jest I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska – Michalak, której spotkania z nowym Komendantem Powiatowym Policji w Piasecznie mł. insp. Robertem Pachem zaowocowały już podjęciem konkretnych działań.

Jednym z palących tematów, na który od dłuższego czasu uwagę zwracają mieszkańcy, jest przeciwdziałanie nielegalnym wyścigom samochodowym i tzw. dryftingowi w miejscach do tego nie przeznaczonych, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Najbardziej newralgiczne miejsca, jak choćby parking pomiędzy ulicą Zgoda i Sierakowskiego, są regularnie kontrolowane. Sprawcy wykroczeń nie mogą czuć się bezkarnie, gdyż ich „popisy” są także rejestrowane przez system monitoringu miejskiego. Straż Miejska przekazuje nagrania policji, która ukarała już „parkingowych piratów”. – W czerwcu planujemy zainstalować gumowe odbojniki na parkingu, co powinno wyeliminować możliwość driftowania w tym miejscu – mówi Burmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Plan działań ustalony z policją przewiduje też częstsze kontrole miejsc publicznych gdzie spożywany jest nielegalnie alkohol, a także dochodzi do zakłóceń porządku publicznego i dewastacji . Szczególną opieką otoczone mają zostać place zabaw dla dzieci, które niestety często stają się miejscem „zakrapianych spotkań towarzyskich”. – Chciałabym podkreślić, że nie tylko oczekujemy od naszych policjantów dodatkowego zaangażowania, ale staramy się wspierać ich pracę na co dzień, dofinansowując chociażby zakup potrzebnego sprzętu. Ostatnio Rada Miejska wyasygnowała np. dodatkowe środki na zakup nowego radiowozu – dodaje Pani Burmistrz.

Wspólne działania policji i Gminy Piaseczno trwają przez cały rok i mają na celu rozwiązywanie bieżących problemów na naszym terenie. Gmina Piaseczno we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie przeprowadza regularne akcje edukacyjne w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia. W tym roku w ramach akcji “Bezpieczna Gmina – Bezpieczne Piaseczno” odbyło się 10 spotkań z organizacjami senioralnymi, poruszających tematykę oszustw metodami “na wnuczka” i “na policjanta”.

W ubiegłym roku natomiast przeprowadzono cykl spotkań dla uczniów klas gimnazjalnych, w ramach kampanii „Łączy Nas Sport Nie Narkotyki”. Akcja miała na celu przekazanie wiedzy o zagrożeniach wynikających z przemocy, nadużywania alkoholu czy używania środków odurzających, a także uzależnienia od internetu. Wspólnie z gminą zorganizowane zostały też lipcowe obchody Święta Policji, które połączone zostały z piknikiem dla mieszkańców pod hasłem „Piaseczno Kocha Rower”, gdzie można było zapoznać się z policyjnym sprzętem, oznakować rower, czy po prostu porozmawiać z dzielnicowym. Straż Miejska podejmuje także współpracę z piaseczyńską Policją, w zakresie przeprowadzenia wśród uczniów egzaminów na kartę rowerową, które od dwóch lat organizowane są w naszych placówkach oświatowych. Policjanci uczestniczą także w spotkaniach z dziećmi w ramach akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” oraz corocznej wrześniowej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

– Mam nadzieję, że nasze wspólne działania spowodują, że reakcje na sygnały mieszkańców będą jeszcze szybsze i wszyscy będziemy czuli się w naszej gminie bezpiecznie – podsumowuje Pani Wiceburmistrz.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

DZIAŁANIA ALKOHOL I NARKOTYKI

We wtorek 23 kwietnia 2019 r. na terenie powiatu piaseczyńskiego zostaną przeprowadzone działania „Alkohol i narkotyki”. Ich celem jest ujawnianie nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających uczestników ruchu drogowego, i zminimalizowanie ilości zdarzeń drogowych z ich udziałem. Policyjny radiowóz z Piaseczna.

DZIAŁANIA ALKOHOL I NARKOTYKI

Nietrzeźwość lub jazda pod wpływem narkotyków uczestników ruchu drogowego, a w szczególności kierujących pojazdami jest jednym z najistotniejszych czynników zwiększających zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie będąc samoistną przyczyną wypadków, zmiany psychomotoryczne kierującego sprzyjają popełnianiu błędów w zachowaniu się na drodze, przy równoczesnym bagatelizowaniu możliwych konsekwencji tych błędów.

Przepisy prawne w sposób szczegółowy określają dozwolone progi trzeźwości oraz konsekwencje ich przekraczania przez kierujących pojazdami, jednak skuteczność dotychczas stosowanych środków represyjnych oraz przedsięwzięć prewencyjnych nie jest wystarczająca i w dalszym ciągu nie zniechęca wielu kierujących do prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Dzisiejsze działania policjantów z wydziału ruchu drogowego prowadzone są pod nazwą "Alkohol i narkotyki".

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Robert Pach - nowym Komendantem Powiatowym Policji w Piasecznie

1 kwietnia o godzinie 12.00 w piaseczyńskiej komendzie odbyła się uroczysta odprawa, podczas której Komendant Stołeczny Policji Pan nadinspektor. Paweł Dobrodziej na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie powołał Pana mł. insp. Roberta Pacha.

ROBERT PACH - NOWYM KOMENDANTEM POWIATOWYM POLICJI W PIASECZNIE

Uroczysta odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji Panu nadinspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi przez prowadzącego uroczystą zbiórkę Pana asp szt. Tomasza Nowakowskiego.

W uroczystości uczestniczyli także pełniący obowiązki zastępców Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Panowie nadkomisarz Rafał Pałdyna i komisarz Janusz Ołdak. Gościliśmy również przedstawicieli samorządu piaseczyńskiego pod przewodnictwem Pana Starosty Ksawerego Guta. Gminy i miasta powiatu reprezentowali Burmistrzowie, Wójtowie i ich zastępcy. Byli z nami również Komendanci Powiatowej Straży Pożarnej oraz Straży Gminnych. Swoją obecnością dzisiejszą uroczystość zaszczycił również były Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie Pan Robert Chmielewski.

Podinspektor Agnieszka Sapińska – naczelnik wydziału kadr KSP odczytała rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Stołecznego Policji o powołaniu z dniem 01 kwietnia 2019 r. na stanowisko: Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie – Pana mł. insp. Roberta Pacha.

Komendant Stołeczny Policji Pan nadinspektor Paweł Dobrodziej w swoim wystąpieniu pogratulował i przypomniał 29- letnie doświadczenie mł. insp. Roberta Pacha w służbie na rzecz społeczeństwa.

Robert Pach - Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie Pan mł. insp. Robert Pach podziękował za wyróżnienie i okazane mu zaufanie. Wyraził nadzieję, że razem z policjantami powiatu piaseczyńskiego będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i tworzyć Policję skuteczną, zasługującą na społeczny szacunek i zaufanie. Pan komendant podziękował również obecnym na uroczystości samorządowcom, dzięki którym zawsze możemy liczyć na ich pomoc i wsparcie.

W imieniu samorządu głos zabrał Starosta Powiatu Piaseczyńskiego Pan Ksawery Gut, który podkreśli dotychczasową bardzo dobrą współpracę z policją mając nadzieję, że kolejne lata przyniosą w dziedzinie bezpieczeństwa tylko dobre informacje.

Uroczystość zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz złożeniem przez Pana asp.szt. Tomasza Nowakowskiego meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji Panu nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi o zakończeniu uroczystego apelu.

Panu Komendantowi mł. insp. Robertowi Pachowi serdecznie gratulujemy!

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Bezpieczne ferie - kontrole autokarów w Piasecznie

Ferie w województwie mazowieckim zaczynają się 28 stycznia. Policjanci ruchu drogowego również się do nich przygotowują. Będą dbać o bezpieczeństwo wszystkich podróżujących. Dlatego w Piasecznie zostało wyznaczone miejsce, gdzie będą odbywać się kontrole autokarów. Policjanci uważnie sprawdzą stan techniczny pojazdów, ich przygotowanie pod kątem przewożenia pasażerów i bagaży oraz przygotowanie kierowców do jazdy. Posterunek kontrolny został uruchomiony na parkingu przy Komendzie Powiatowej w Piasecznie ul. Kościelna 3.

Bezpieczne ferie - kontrole autokarów w Piasecznie
Foto KPP Staszów

"Dojedź(MY) bezpiecznie do celu" to akcja skierowana przede wszystkim do kierujących oraz pasażerów, którzy w ramach nadchodzących ferii będą uczestnikami zbiorowych i rodzinnych wyjazdów na wypoczynek zimowy. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą sprawdzać stan techniczny pojazdów oraz kontrolować sposób przewożenia pasażerów - zwłaszcza tych najmłodszych. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpiecznego i spokojnego dotarcia na miejsce odpoczynku i powrotu do domu. Sprawdzane będą zarówno samochody osobowe jak i autokary.

Kontrole będą odbywać się w godz. 5.00-10.00 po uprzednim zgłoszeniu drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 604 52 04 (sekretariat WRD). Informacji udziela również Dyżurny pod nr tel. 22 604 59 00.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych

W związku z dniem Wszystkich Świętych, odwiedzamy groby bliskich i wyjeżdżamy na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Jest to okres, w którym powinniśmy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców.

ZADBAJMY WSPÓLNIE O BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W tym roku dzień Wszystkich Świętych przypada w środku tygodnia (w czwartek). Niewątpliwie pozwoli to na rozłożenie odwiedzin grobów bliskich na kilka dni. Nieco mniejszy tłok i ruch w okolicach cmentarzy nie powinien jednak uśpić naszej czujności, ponieważ w tym właśnie czasie częściej niż zwykle dochodzi do kradzieży na cmentarzach, w środkach komunikacji publicznej oraz włamań do domów i mieszkań.

Pamiętajmy, aby wyjeżdżając z domu, mieszkania, zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie. Wychodząc sprawdźmy, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, kurki z gazem zakręcone i wyłączone piecyki elektryczne. Warto również poprosić zaufanego sąsiada, by zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie, wyjmował zostawione w drzwiach ulotki, a w razie zauważenia czegoś niepokojącego, natychmiast nas o tym powiadomił.

Wybierając się na cmentarz, nie zabierajmy, o ile to możliwe, większych kwot pieniędzy, biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów. Warto mieć odliczoną na zakupy kwotę pieniędzy i trzymać ją w innym miejscu niż portfel i dokumenty. W trakcie płacenia za zakupy, nie pokazujmy, ile pieniędzy mamy przy sobie.

Pamiętajmy również, by podczas porządkowania grobów nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki lub saszetki na pomniku czy ławce. Parkując samochód przed cmentarzem również nie zostawiajmy w nim w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów lub dokumentów. Starajmy się parkować na strzeżonych lub dozorowanych parkingach, w miejscach oświetlonych i często uczęszczanych. Wysiadając, sprawdźmy czy drzwi i okna w aucie są zamknięte.

ZADBAJMY WSPÓLNIE O BEZPIECZEŃSTWO W OKRESIE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Unikajmy samotnego chodzenia na cmentarz po zmroku. Wybierając się tam z dziećmi lub starszymi osobami cierpiącymi na zaburzenia pamięci, pilnujmy, by zbytnio się nie oddalały, pamiętajmy, że w tłumie łatwo się zagubić. W takim przypadku pomoże umieszczona w ubraniu kartka z numerem telefonu do rodziny zagubionej osoby.

Robiąc zakupy w sklepach lub na przycmentarnych stoiskach albo podróżując komunikacją miejską, szczególnie w miejscach zatłoczonych uważajmy na kieszonkowców. Torebka powinna być obowiązkowo zamknięta, umieszczona z przodu, w zasięgu wzroku, portfel schowany w głębiej położonej, zapinanej, wewnętrznej przedniej kieszeni.

Jak co roku w okolicach dnia Wszystkich Świętych na ulicach pojawią się dodatkowe policyjne patrole, które nie tylko będą dbały o nasze bezpieczeństwo, ale także służyły pomocą. Niezależnie od tego warto pamiętać, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych.

kpppiaseczno.policja.waw.pl

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Bezpieczne wakacje - kontrole autokarów w Piasecznie

Okres wakacji jest czasem wzmożonych zorganizowanych wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy i zgrupowania. W trosce o najmłodszych i ich bezpieczeństwo w trakcie podróży, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, kontrolują stan techniczny autokarów, którymi przewożone są dzieci. Każdorazowo sprawdzany jest także stan trzeźwości kierowców. Posterunek kontrolny został uruchomiony na parkingu przy Komendzie Powiatowej w Piasecznie ul. Kościelna 3. Kontrole autokarów potrwają do 30 sierpnia.

BEZPIECZNE WAKACJE - KONTROLE AUTOKARÓW W PIASECZNIE

Zasady prowadzonych kontroli w ramach akcji Bezpieczne Wakacje: zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 22 60 45 204 w godzinach 07.30- 15.30. Zgłoszenia można również kierować całodobowo do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie pod numerem tel. 22 60 45 900. Godziny kontroli: 05.00- 06.30 oraz 07.30- 10.00 Ważne! Informacje należy zgłaszać minimum 3 dni przed planowanymi kontrolami.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Na ulicy, chodniku i skrzyżowaniu - spotkania kampania społeczna do uczestników ruchu drogowego

Policjanci z Piaseczna zainicjowali nową kampanię społeczną skierowaną do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do programu zaprosiliśmy również policyjnych ekspertów z zakresu ruchu drogowego z Komendy Stołecznej Policji. Patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta i gminy Piaseczno Pan Zdzisław Lis. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania pod nazwą "Na ulicy, chodniku i skrzyżowaniu".

NA ULICY, CHODNIKU I SKRZYŻOWANIU - SPOTKANIA KAMPANIA SPOŁECZNA DO UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

Pierwsze z szeregu zaplanowanych spotkań z mieszkańcami gminy Piaseczno odbyło się w Żabieńcu. Program zatytułowany „Bezpieczny mieszkaniec: Na drodze, chodniku i skrzyżowaniu” to zainicjowana przez piaseczyńskich policjantów kampania służąca pogłębieniu wiedzy o ruchu drogowym i towarzyszącym temu zagrożeniom. Jest ona również naszą odpowiedzią na liczne wypadki i zdarzenia drogowe, jakie miały miejsce w ostatnim czasie na terenie naszego powiatu. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Zdzisław Lis.

Do programu zaprosiliśmy również ekspertów z zakresu ruchu drogowego z Komendy Stołecznej Policji. Dlatego na wczorajszym spotkaniu w Żabieńcu gościliśmy asp.sztab. Roberta Niedbałko, który w profesjonalny sposób przedstawiał i omawiał przyczyny wypadków drogowych, ich skalę oraz koszty społeczne. Sposób prowadzenia zajęć wzbudził wśród mieszkańców oczekiwane zainteresowanie. Policjanci podkreślają, że naszym celem jest by, osoby które uczestniczą w tych spotkaniach swoją wiedzą dzieliły się z innymi, by bezpieczeństwo w ruchu drogowym stało się elementem wiodącym i rzeczywistym.

NA ULICY, CHODNIKU I SKRZYŻOWANIU - SPOTKANIA KAMPANIA SPOŁECZNA DO UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pan podinsp. Robert Pach, a także Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Pani Hanna Kułakowska-Michalak oraz dzielnicowy Pan sierż.sztab. Michał Malinowski.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania z policjantami, które odbędą się:
15 maja g.14.00 w KS Julianów ul. Urbanistów 6
16 maja g. 18.00 w Szkole Podstawowej w Gołkowie
22 maja g. 17.30 w OSP Złotokłos
23 maja g. 11.00 w Bibliotece Miejskiej w Piasecznie ul Kościuszki 49
23 maja g. 18.30 KS Jastrzębie ul. Ptaków Leśnych 20
24 maja g. 14.00 KS Zalesie Górne ul. Białej Brzozy
29 maja g. 19.00 KS Józefosław ul. Urocza 14
06 czerwca g. 17.30 KS Wola Gołkowska ul. Jemioły 11

NA ULICY, CHODNIKU I SKRZYŻOWANIU - SPOTKANIA KAMPANIA SPOŁECZNA DO UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Bezpieczny majowy weekend 2018

Od 27 kwietnia do dziś w ramach działań „Bezpieczny weekend” piaseczyńscy policjanci ruchu drogowego stwierdzili 32 kolizje. Ujawniono również kierowców, którzy zdecydowali się prowadzić pojazdy będąc pod wpływem alkoholu. Policjanci wyjaśniają także okoliczności w jaki sposób pod kołami uruchomionego przez siebie ciągnika rolniczego znalazł się 62- letni traktorzysta. Mundurowi ponownie apelują o rozsądek, aby majowe wolne dni były dla wszystkich bezpieczne.

BEZPIECZNY MAJOWY WEEKEND 2018

Mimo wielu prowadzonych akcji i policyjnych apeli, na drogach wciąż zatrzymywani są nietrzeźwi kierujący. W czasie każdej służby funkcjonariusze zwracają uwagę na podejrzane zachowanie uczestników ruchu, świadczące o możliwym stanie nietrzeźwości. W ciągu ostatnich dni podczas działań „Bezpieczny majowy weekend” piaseczyńscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 6 osób, które wsiadły za kierownicę swoich pojazdów w stanie nietrzeźwości.

W ramach rozpoczętych w piątek działań „Bezpieczny majowy weekend” policjanci piaseczyńskiej drogówki kontrolowali wielu użytkowników dróg na terenie całego powiatu. Łącznie skontrolowano 506 pojazdów, a badaniu na trzeźwość poddano aż 1213 kierowców. Niestety od 27 kwietnia odnotowano, aż 32 kolizje drogowe. W 5 przypadkach kierującym odebrano prawa jazdy za przekroczenie prędkości na drogach, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj w małej miejscowości pod Prażmowem, tu 62 letni mężczyzna na terenie własnego gospodarstwa w trakcie uruchomienia ciągnika rolniczego wpadł pod jego koło. Mężczyzna został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają obecnie policjanci z wydziału- dochodzeniowo- śledczego z Piaseczna.

W ciągu najbliższego tygodnia użytkownicy naszych dróg mogą spodziewać się jeszcze wielu podobnych policyjnych kontroli. Apelujemy o ostrożność zarówno na drogach, jak i w każdym innym miejscu, gdzie użytkowane są pojazdy mechaniczne.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich podróżujących o zapobieganie zagrożeniom przez niedopuszczanie do ruchu nietrzeźwych kierujących i zgłaszanie policjantom takich podejrzeń.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wspólne działania profilaktyczne policjantów z Piaseczna i Wydziału Ruchu Drogowego KSP

Policjanci Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zostali zaproszeni przez funkcjonariuszy z Piaseczna do wspólnego przedsięwzięcia służącego edukacji wszystkich grup społecznych w zakresie ruchu drogowego. Jednym z powodów jest niestety bardzo duża ilość zdarzeń i wypadków drogowych w których śmierć ponoszą zarówno piesi, rowerzyści, jaki sami kierowcy.

WSPÓLNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE POLICJANTÓW Z PIASECZNA I WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO KSP

Pierwsze wspólne spotkanie odbyło się w Zespole Szkół numer 1 w Piasecznie przy ulicy Szpitalnej. Grupa ponad 180 uczniów miała okazję obejrzeć i wysłuchać zarówno danych dotyczących zdarzeń drogowych jak i okoliczności ich powstania. Jednak głównym przesłaniem było uświadomienie młodzieży, że wielu tym zdarzeniom można było zapobiec.

Przygotowany przez policjantów program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, wielka w tym zasługa asp. sztab. Roberta Niedbałko, który nie tylko potrafi znakomicie nawiązać kontakt z słuchaczami, ale w profesjonalny sposób poparty wieloletnią służbą przekazać innym swoją wiedzę.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

St sierż. Dorota Radwańska zdobyła 4 medale podczas zawodów pływackich o Puchar Komendanta Stołecznego Policji

Policjantka z posterunku w Zalesiu Górnym zdobyła aż cztery medale podczas zawodów pływackich o Puchar Komendanta Stołecznego Policji. St sierż. Dorocie Radwańskiej serdecznie gratulujemy. Pani Dorota jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a swoją codzienną służbę pełni w zespole patrolowo-interwencyjnym.

DOROTA RADWAŃSKA ZDOBYŁA 4 MEDALE PODCZAS ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

Podczas zawodów pływackich Komendy Stołecznej Policji, st.sierż. Dorota Radwańska zdobyła łącznie aż cztery medale:
-II miejsce na dystansie 50 metrów w stylu klasycznym,
-III miejsce na dystansie 50 metrów w stylu dowolnym,
-III miejsce na dystansie 50 metrów w stylu grzbietowym,
-III miejsce na dystansie 25 metrów w stylu dowolnym.

DOROTA RADWAŃSKA ZDOBYŁA 4 MEDALE PODCZAS ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

St.sierżant Dorota Radwańska na co dzień służbę pełni na posterunku policji w Zalesiu Górnym. Pani Dorota ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Przed wstąpieniem w szeregi policji w 2012 roku pracowała jako nauczycielka WF-u.

Swoją pasję do pływania dzieli z siatkówką - w tej dziedzinie sportu zdobyła również uprawnienia trenerskie. Starsza sierżant Dorota Radwańska jest nie tylko znakomitym sportowcem, jako funkcjonariusz policji w swojej służbie wyróżnia się zaangażowaniem i policyjnym wyczuciem.

DOROTA RADWAŃSKA ZDOBYŁA 4 MEDALE PODCZAS ZAWODÓW PŁYWACKICH O PUCHAR KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)