Menu
A+ A A-

Działania Prędkość-Wiosna 2017 na terenie powiatu piaseczyńskiego

W ostatnich dwóch dniach kwietnia między innymi na drogach powiatu piaseczyńskiego przeprowadzono działania pod kryptonimem Prędkość - Wiosna 2017. W wyniku akcji skontrolowano 25 pojazdów, ujawniono 23 wykroczenia, 13 kierujących przekroczyło dopuszczalną prędkość jazdy, 1 osobie zatrzymano dowód rejestracyjny. Niestety kolejny raz zatrzymano osoby, które kierowały pod wpływem alkoholu, dwie osoby straciły prawa jazdy.

DZIAŁANIA PRĘDKOŚĆ-WIOSNA 2017 NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Celem działań prowadzonych w ostatnich dwóch dniach kwietnia na drodze krajowej numer 50 i 7 było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy z większą od dozwolonej prędkością lub w inny sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Do prowadzonych działąń policjanci z piaseczyńskiej drogówki wykorzystali radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w urządzenia rejestrujące tzw. wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

W ramach tej akcji na terenie powiatu piaseczyńskieho skontrolowano łącznie 25 pojazdów, a policjanci ujawnili 23 wykroczenia, z czego 13 kierujących przekroczyło dopuszczalną prędkość na danym odcinku drogi. Policjanci zatrzymali również 1 dowód rejestracyjny oraz ujawnili 2 nietrzeźwych kierujących, którzy stracili prawa jazdy.

Policjanci z wydziału ruchu drogowego przypominają, że od wielu lat jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy. Warto również podkreślić fakt, wynikający z policyjnych analiz, że nie zawsze konsekwencje łamania przepisów drogowych ponoszą ich sprawcy, ale w wielu przypadkach za ich błędy, koszty ponoszą inni uczestnicy ruchu drogowego.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie