Menu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.07.2019 serwis i usługi dostępne pod adresem powiat-piaseczynski.info mają nowego właściciela i operatora - firmę Aktivo Media Marcin Piotrowicz, ul. Ossendowskiego 7, 93-228 Łódź, NIP: 9710663921.


A+ A A-

Akcja Zima w Mieście Piaseczno 2017

Po raz kolejny uczniowie naszych szkół będą mogli w czasie ferii zimowych skorzystać z zajęć świetlicowych, rekreacyjnych bądź sportowych w ramach akcji "Zima w Mieście". Wiemy, że akcja cieszyła się zainteresowaniem rodziców w ubiegłym roku dlatego też kontynuujemy program bezpłatnych zajęć sezonowych w ramach akcji ZIMA W MIEŚCIE, których organizatorem jest Gmina Piaseczno. Program adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym, które chcą w ciekawy, aktywny i pełen wrażeń sposób spędzić czas ferii zimowych.

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE PIASECZNO 2017

Program będzie realizowany przy współpracy i współudziale piaseczyńskich szkół podstawowych. Na uczniów czeka wiele atrakcji m. in.: Wycieczki wyjazdowe: do kina, do ogrodu botanicznego, do pracowni ceramicznej, na kręgle. Planowane zajęcia na terenie Gminy Piaseczno: gry i zabawy przy wykorzystaniu szkolnego sprzętu sportowego, gry i zabawy planszowe, zajęcia plastyczne, korzystanie z biblioteki, rozmowy na temat bezpieczeństwa w szkole, na drodze z przedstawicielami policji oraz straży pożarnej, konkursy i rozgrywki sportowe, wyjścia na basen, lodowisko.

Koszty finansowe akcji Zima w mieście pokryje Urząd Miasta i Gminy Piaseczno zaś koszty za wyżywienie uczniów pokrywają rodzice. Program oparty będzie na stałym harmonogramie zajęć przedstawionym na stronie internetowej szkoły. Nad bezpieczeństwem i organizacją zajęć będzie czuwać kadra opiekunów-wychowawców oraz koordynator. Rodziców zainteresowanych akcją „Zima w mieście” prosimy o kontakt ze szkołą. Zapraszamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach ! UMiG Piaseczno