Menu
A+ A A-

Promocja monografii o Janie Sokołowskim w Kolonii Artystycznej

4 marca 2018 roku o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie autorskie z Mirą Walczykowską, na którym zaprezentowana zostanie postać artysty Jana Seweryna Sokołowskiego i dzieje pisania monografii przez prawie 10 lat. Miejsce: Kolonia Artystyczna w Zalesiu Dolnym ul. Dębowa 3.

PROMOCJA MONOGRAFII O JANIE SOKOŁOWSKIM W KOLONII ARTYSTYCZNEJ

Jedna z recenzji publikacji: (…) Autorka kolejno omawia malarstwo sztalugowe Sokołowskiego oraz – przede wszystkim – jego prace monumentalne, stanowiące najważniejszą część jego spuścizny. Należą do nich popularne i powszechnie znane prace, takie jak dekoracja modnej niegdyś zakopiańskiej kawiarni, hotelu Trzaski czy budynku Watry. Po wojnie Sokołowski pracował przy dekoracji odbudowywanej Starówki i Mariensztatu. Wspólnie z Z. Czarnocką-Kowalską wykonali wiele dekoracji ściennych w publicznych budynkach warszawskich. Dekoracje ścienne, nie tylko Sokołowskiego, licznie realizowane w Warszawie w latach 50., na ogół nie objęte ochroną i nie cenione, obecnie niszczeją i znikają. Tym ważniejsza jest dokumentacja, opracowanie i publikacja. Niniejsze opracowanie znakomicie wypełnia to zadanie. Przynosi starannie wykonany katalog dzieł Jan Sokołowskiego oraz cenny aneks dokumentacyjny w postaci wywiadów z Jackiem Sempolińskim, Jerzym Staniszkisem i synem artysty. Publikacja będzie istotnym wkładem w poznanie badawczo zaniedbanej, często ginącej sztuki polskiej połowy XX wieku. - Prof. dr Maria Poprzęcka, Instytut Historii Sztuki UW, Warszawa 21.01.2008