Logo

Rusza przebudowa skrzyżowania DK 79 z ul. Chyliczkowską w Piasecznie

W poniedziałek, 19 marca 2018 r. rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową 2814W (ul. Chyliczkowska). Zadanie jest planowanym przedsięwzięciem zapisanym w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023, Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Umowa z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, została zawarta w kwietniu 2017r. a termin jej zakończenia upływa z dniem 31.08.2018r. Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”, czyli po zaprojektowaniu i po uzyskaniu stosowanych decyzji wykonywane są roboty w terenie.

RUSZA PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 79 Z UL. CHYLICZKOWSKĄ W PIASECZNIE

W zakres prac wchodzą przede wszystkim:
- wybudowanie dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wszystkich wlotach,
- wykonanie nowej nawierzchni,
- budowa/przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
- remont odwodnienia pasa drogowego,
- przebudowa urządzeń podziemnych (np. teletechnika, energetyka),
- budowa oświetlenia ulicznego,
- modernizacja sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.

Prace będą realizowane w dwóch etapach. Pierwszy związany jest z robotami przygotowawczymi, wykonywanymi w większości poza jezdnią główną. Do wykonania jest wycinka drzew, rozbiórka ogrodzenia wraz z odtworzeniem jego w nowej lokalizacji, rozbiórka reklam i bilbordów, budowa kanału technologicznego.

Podczas prowadzenia powyższych robót będą następujące utrudnienia:
- zakaz ruchu pieszego wzdłuż drogi powiatowej (od ul. Julianowskiej do skrzyżowania z DK79)
- ograniczenie możliwości korzystania z poboczy
- chwilowe utrudnienia na jezdni głównej związane z załadunkiem/rozładunkiem materiałów budowlanych.

Projekt czasowej organizacji ruchu został zaopiniowany pozytywnie przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Komendę Stołeczną Policji w Warszawie. Utrudnienia związane z realizacją II etapu robót, czyli przebudową jezdni głównych skrzyżowania zostaną podane po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

GDDKiA Warszawa www.gddkia.gov.pl

Tagi: Piaseczno DK 79 Chyliczkowska przebudowa skrzyżowania GDDKiA Warszawa
powiat-piaseczynski.info All rights reserved.