Menu
A+ A A-

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie Niepodległości

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego zaprasza na uroczystość upamiętnienia ostatniej drogi Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawel. 18 maja 2018 roku o godz. 19.00, pragnąc upamiętnić głównego architekta odrodzonej Rzeczypospolitej – Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego Marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłonięta zostanie tablica na kamieniu pamiątkowym obok stacji kolejowej w Zalesiu Górnym.

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

– Na uroczystość zaprosiliśmy jego wnuki oraz potomków żołnierzy – mieszkańców Zalesia. Na co najmniej kolejne 100 lat zakopiemy również specjalną kapsułę z nazwiskami osób, które wezmą udział w zbiórce funduszy na ten cel i w uroczystości. Dziękujemy za włączenie się w organizację uroczystości Panu Nadleśniczemu Sławomirowi Mydłowskiemu i leśnikom Nadleśnictwa Chojnów, Pani Dyrektor Marcie Blauth i młodzieży Szkoły Podstawowej oraz harcerzom i harcerkom ze szczepu „Watra”. Oprawę graficzną tradycyjnie zapewnia Studio Furia. Zapraszamy wszystkich na ognisko z pieśniami legionowymi oraz pokaz filmowy – piszą w ulotce o uroczystości Ewa Kozłowska i Grzegorz Nowik ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego.

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI