Menu
A+ A A-

Oznakowane zostały dzikie kąpieliska na terenie gminy Piaseczno

W trosce o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą ustawiono znaki “zakazu kąpieli”, na tak zwanych dzikich kąpieliskach znajdujących się na terenie gminy Piaseczno.

OZNAKOWANE ZOSTAŁY DZIKIE KĄPIELISKA NA TERENIE GMINY PIASECZNO

Znaki ostrzegają przed kąpielą w miejscach do tego nie przeznaczonych, a wykorzystywanie takich miejsc niesie ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia. Za nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego “zakazu kąpieli” grozi mandat karny w wysokości do 250 zł.

Znaki ustawiono m.in. na terenie:
Górek Szymona,
– Ośrodka Wisła (“Zimnych Dołach” i jazie na rzece Czarnej),
– cegielni tzw. glinianek w Gołkowie przy ul. Ceramicznej,
– przy stawie w Głoskowie,
– przy stawie w parku w Złotokłosie.

Miejsca te zostaną objęte nadzorem policji i Straży Miejskiej oraz podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego. Ponadto w/w podmioty w okresie wakacji prowadzić będą akcję edukacyjną dotyczącą zagrożeń w czasie kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych.