Menu
A+ A A-

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Ruszyła ogólnopolska akcja "Bezpieczna droga do szkoły". Jak co roku przed szkołami na terenie powiatu piaseczyńskiego pojawiły się patrole policyjne. Funkcjonariusze będą surowo karać kierowców przekraczających prędkość, a najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego pomogą przejść przez ulicę tłumacząc jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Policjantów podczas prowadzonych działań wspierają strażnicy miejscy.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Statystyki wypadków z lat poprzedzających akcję prowadzone przez Policję jednoznacznie wskazują, że w porównaniu z innymi miesiącami w pierwszych dniach września wzrasta liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Ich występowanie związane jest przede wszystkim z okolicami placówek oświatowych, do których dzieci podążają lub, z których wracają po lekcjach do domu.

Corocznie na początku roku szkolnego odbywa się edycja ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”. Piaseczyńscy funkcjonariusze aktywnie włączają się w jej przygotowanie i realizację. Działania „Bezpieczna droga do szkoły” będą trwały od 3 do 14 września”.

Podczas prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” policjanci z piaseczyńskiej drogówki będą prowadzić wzmożone działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - uczestników ruchu drogowego. Szczególną opieką obejmą rejony przyszkolne, które są usytuowane przy głównych ciągach komunikacyjnych i występuje tam duże ryzyko zaistnienia wypadku. Na terenie powiatu piaseczyńskiego nadzorem zostanie objętych 24 szkoły.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze - szczególnie w rejonie szkół, przedszkoli i miejsc gdzie grupują się dzieci.