Menu
A+ A A-

1. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Zawiadamiamy, że zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Gminy Piaseczno, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, zwołana zostaje na dzień 12 grudnia 2014 r. (piątek) na godz. 9.30 - 1. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5:

1. Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.700.000,- zł z przeznaczeniem na budowę bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim na wniosek Wydz. INW).
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 375.708,- zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010r.).
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1284/XLII/2014 z dnia 15.01.2014r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2014-2025.
5. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
6. Zamknięcie sesji.

UMiG Piaseczno