Menu
A+ A A-

ULICAMI PIASECZNA SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM PO PIASECZNIE – ULICE KOŚCIELNA, JANA PAWŁA II, DWORCOWA

21 października 2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się kolejny spacer historyczny ulicami Piaseczna. Już dziś zarezerwujcie to niedzielne przedpołudnie! Tym razem odkryjemy ciekawostki, postaci i historie z życia miasta związane z ulicami: Kościelną, Jana Pawła II oraz Dworcową. Start godz. 10.00 przed Ratuszem przy placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie organizowane jest w ramach: 100-lecie Odzyskania Niepodległości, “Ulicami Piaseczna” Miejskie Spacery Historyczne. Zapraszamy.

ULICAMI PIASECZNA SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM PO PIASECZNIE – ULICE KOŚCIELNA, JANA PAWŁA II, DWORCOWA

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wilkoniowy mural z Arką Noego na Przystanku Kultura Piaseczno

Na ścianie Przystanku Kultura przy ul. Kościuszki powstał mural na podstawie obrazu Józefa Wilkonia, przedstawiającego Arkę ze zwierzętami. Kopię dzieła na zlecenie Centrum Kultury, pod okiem mistrza Wilkonia wykonała specjalizująca się w artystycznych muralach grupa Good Looking Studio. Malowidło jest elementem nowego skweru “Zakątek Kultury”, który powstał na tyłach Przystanku Kultury, gdzie wcześniej zainstalowany został odlew rzeźby Wilkonia przedstawiający biegnącego dzika. Na budynku znajduje się również neon z zaprojektowanym przez Józefa Wilkonia “Pegazem” – będący logiem Centrum Kultury w Piasecznie. Inne zwierzęta-instalacje artysty, zamówione przez Gminę Piaseczno dla uatrakcyjnienia przestrzeni publicznej spotkać można też na piaseczyńskim rynku, skwerze Kisiela oraz w parku miejskim.

WILKONIOWY MURAL Z ARKĄ NOEGO NA PRZYSTANKU KULTURA PIASECZNO
foto: UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Odwiedź z Hilarym Wyspę Pacynek! – bezpłatny spektakl dla dzieci w Piasecznie

20 października 2018 roku zapraszamy na rodzinne spotkania z teatrzykiem pt. „Wyspa pacynek”. Spektakl odegrany zostanie trzykrotnie, o godzinie 13.00, 15.00 oraz 17.00. Miejsce: Centrum Handlowe Auchan Piaseczno przy ulicy Puławskiej 46. Wstęp wolny.

ODWIEDŹ Z HILARYM WYSPĘ PACYNEK! – BEZPŁATNY SPEKTAKL DLA DZIECI W PIASECZNIE

Mali widzowie będą mieli okazję poznać wszystkie tajemnice lalek. Pomoże im w tym pan Hilary, który będzie towarzyszyć maluchom w wyprawie na Wyspę Pacynek. Na zaczarowanej wyspie uczestnicy przedstawienia dowiedzą się, jak zbudowane są teatralne lalki, a także w jaki sposób ożywia się je na scenie. Mali widzowie poznają także fragmenty takich spektakli, jak „Lalkarz” i „Czerwony Kapturek”, a także przyjrzą się lalkowej klaunadzie. Podczas interaktywnego spotkania nie zabraknie możliwości samodzielnej zabawy z pacynkami.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Piosenki Starej Warszawy w Jazgarzewie

19 paźdzernika 2018 roku o godz. 18.00 odbędzie się koncert Piosenki Starej Warszawy. Sołtys i Rada Sołecka zapraszają seniorów i młodszych dziadków na wieczorek z piosenką w wykonaniu teatru "Złoty Dukat", przy kawie oraz herbacie i ciastku. Miejsce: sala w OSP Jazgarzew. Wstęp wolny. Zapraszamy.

PIOSENKI STAREJ WARSZAWY W JAZGARZEWIE

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

17 października 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

52. SESJA RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów:
2.1. z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.09.2018r.
2.2 z LI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.09.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 40.300,00 zł na wniosek CUW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.(dot. zmniejszenia wydatków w wysokości 50.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP oraz zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł na dotacje dla CK).
9.3 sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot.: zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 742.892,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5.500,00 zł).).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 105.995,00 zł na wniosek CUW w związku z realizacją projektu Erasmus+).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 19.938,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 212 482 zł. i zwiększenia wydatków o kwotę 175 000 zł.)
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.9 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.10 W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.11 W sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.12 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki – część I.
9.13 W sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej.
9.15 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 53/146 obr. Józefosław w zamian za sprzedaż na rzecz właścicieli ww. nieruchomości działki stanowiącej własność gminy Piaseczno oznaczonej jako ew. nr 53/150 obr. Józefosław.
9.17 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 16 m. Piaseczno, oznaczonej nr ewid. 32/13.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/2, obręb 15, położonej w Piasecznie przy ul. Szkolnej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 67/7, nr 67/8, nr 67/9, nr 67/11, nr 67/12 oraz części działki nr 67/6, położonych w obr. 54 m. Piaseczno.
9.21 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Miejscowości Kamionka gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 156/5.
9.22 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie przetargu nieruchomości położonej w Jesówce przy ul. Konika Polnego.
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie, przy ul. Głównej 31.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
9.26 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
9.27 W sprawie uchylenia uchwał dotyczących Regulaminu Straży Miejskiej w Piasecznie.
9.28 W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Monodram - Życie Jadzi według mnie - Zama Believingooda

16 października 2018 roku o godz. 20.00 w ramach Wtorku Teatralnego zapraszamy na Monodram Zama Believingooda - „Życie Jadzi według mnie”, w reżyserii Pawła Paszty. W roli głównej wystąpi Sławomir Holland - aktor, absolwent PSWT we Wrocławiu. Pracował m.in. w zespołach teatrów Żeromskiego w Kielcach, Popularnego, Ateneum i Na Woli w Warszawie, Polskiego w Bydgoszczy. Bilety w cenie 20 złotych. Miejsce: Dom Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49. Zapraszamy.

MONODRAM - ŻYCIE JADZI WEDŁUG MNIE - ZAMA BELIEVINGOODA

Monodram opowiadający historię miłosną z punktu widzenia starzejącego się mężczyzny. Magister inżynierii sanitarnej dzieli się z nami wspomnieniami z cudownych kilku lat wielkiej miłości z młodszą Jadzią, która pewnego dnia odmienia jego życie.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ulicami Piaseczna spacer historyczny z przewodnikiem po Piasecznie - Rejtany – ulice Rejtana, Staropolska, Zagrodowa

14 października 2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się kolejny spacer historyczny ulicami Piaseczna. Już dziś zarezerwujcie to niedzielne przedpołudnie! Tym razem odkryjemy ciekawostki, postaci i historie z życia miasta związane z ulicami Rejtana, Staropolską oraz Zagrodową. Start godz. 10.00 przy Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49. Udział w spacerze jest bezpłatny. Wydarzenie organizowane jest w ramach: 100-lecie Odzyskania Niepodległości, “Ulicami Piaseczna” Miejskie Spacery Historyczne. Zapraszamy.

ULICAMI PIASECZNA SPACER HISTORYCZNY Z PRZEWODNIKIEM PO PIASECZNIE - REJTANY – ULICE REJTANA, STAROPOLSKA, ZAGRODOWA

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Królewna Fasolka Teatr TRIP - Bajkowa Niedziela w Piasecznie

14 października 2018 roku o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie w ramach Bajkowej Niedzieli w Piasecznie, podczas której wystąpi Teatr TRIP ze swoim spektaklem "Królewna Fasolka". Miejsce: Sala Domu Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49. Impreza dla dzieci od 3 roku życia. Bilety w cenie 10 zł. Poduszki zamiast tradycyjnych foteli. Ilość miejsc ograniczona. 

KRÓLEWNA FASOLKA TEATR TRIP - BAJKOWA NIEDZIELA W PIASECZNIE

Witajcie w krainie Grządkowej, w której dwójka warzywnych skrzatów Karotek i Groszka, uwielbia uprawiać warzywa i owoce. Pewnego dnia znajdują przed swoim domkiem małe ludzkie dziecko. Jednocześnie okazuje się, iż Czarodziej Robaczek rzucił straszliwą klątwę na krainę Grządkową i chce pożreć wszystkie uprawy. Z pomocą przychodzi im Cebulowa Wróżka oraz...dzieci zgromadzone na widowni. Czy uda im się pokonać Robaczka? Jaką rolę odegra ludzkie dziecko? I czy szpinak może być dobry? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego przedstawienia. Spektakl skierowany jest do dzieci od lat 3. Zachęca on najmłodszą publiczność do zdrowego odżywiania się oraz zawiera w sobie drobne elementy języka angielskiego.
Bilety na wydarzenie do nabycia:
- kulturalni.pl (zakładka KUP BILET),
- w kasie Centrum Kultury (Przystanek Kultura, ul.Piłsudskiego 9),
- w kasie biletowej (Dom Kultury, ul. Kościuszki 49 – czynna na godzinę przed imprezą).
Serdecznie zapraszamy.
 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Spotkanie z Beatriz Blanco – Polska kobieca Ojczyzna z wyboru

13 października 2018 roku w godz. 17.00-19.00 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach projektu “Polska – kobieca Ojczyzna z wyboru”. Gościem będzie Beatriz Blanco. Miejsce: Przystanek Kultura, pl. Piłsudskiego. Wstęp wolny.

SPOTKANIE Z BEATRIZ BLANCO – POLSKA KOBIECA OJCZYZNA Z WYBORU

Beatriz Blanco – mieszka w Polsce od ponad trzydziestu lat. Przyjechała na studia w październiku1982r., rozpoczęła je w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kier. pani Profesor Heleny Łazarskiej. Przeniosła się do Warszawy w 1986r. i w tutejszej Akademii Muzycznej skończyła studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym w czerwcu 1989r.

Spotkanie z Beatriz Blanco – Polska kobieca Ojczyzna z wyboru_1

We wrześniu 1990r. dołączyła do grona adeptów a później solistów (1993r.) Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie była zatrudniona do lipca 2001r. Od 1995r. nawiązała współpracę z różnymi polskimi teatrami operowymi, gdzie występowała jako solistka, w rolach głównych, szczególnie jako Carmen w operze G. Bizeta. Może się pochwalić współpracą z uznanymi muzykami polskimi, takimi jak Wiesław Ochmann, Waldemar Malicki, Ella Susmanek, Antoni Witt, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Janusz Przybylski. Wraz z wybitnymi gitarzystami polskimi Leszkiem Potasińskim i Markiem Walawenderem, założyła w 2003r. zespół SOLO TRES, popularyzujący muzykę krajów hiszpańskojęzycznych. Zajmuje się również nauczaniem języka hiszpańskiego polskich dzieci, tworząc oryginalną metodę łączącą zabawę, muzykę i ruch z nauka językową. W czerwcu br. otworzyła w Piasecznie kącik dziecięcy pod nazwą „Chiquiticos” (Maluchy). Tutaj w Polsce osiągnęła dorosłość, sukcesy zawodowe i życiowe. Jest szczęśliwą matką trojga polskich obywateli, a od niedawna babcią (w tym roku po raz drugi!) Swoje życie zawodowe i osobiste związała nierozłącznie z Polską!

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Akcja TULIPAN na nowym rondzie Geodetów w Józefosławiu

13 października 2018 roku w godz. 12.00-14.00 zapraszamy mieszkańców na akcję obsadzania nowego ronda tulipanami w kształcie loga I love Jó! Efekt zobaczymy na wiosnę 2019 roku. Przynieście własne rękawiczki i łopatki.
AKCJA TULIPAN NA NOWYM RONDZIE GEODETÓW W JÓZEFOSŁAWIU
W imieniu organizatorów zapraszamy do posadzenia setki cebulek. Przyłącz się do akcji Tulipan.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)