Menu
A+ A A-

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się 18 kwietnia 2016 roku o godz. 16.30 (I termin) i o godz. 16.45 (II termin). Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie (I piętro). Będzie ciekawie. Zapraszamy!

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Weekend Metamorfozy w Piasecznie

W Piasecznie przy ul. Wojska Polskiego 28 w dniach 9-10 kwietnia 2016 r. w godz. od 10.00 do 18.00 organizowany jest Weekend Metamorfozy. Każdy chętny będzie mógł m.in. bezpłatnie zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej, zbadać wzrok, skorzystać z porady dermatologa - specjalisty medycyny estetycznej oraz wizażysty. Prezentować się będą firmy z Piaseczna z branży medycznej, fryzjersko-kosmetycznej, kluby fitness, restauracje i inne.

WEEKEND METAMORFOZY W PIASECZNIE

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Jednokierunkowa Świętojańska w Piasecznie

Wraz z zamknięciem wiaduktu w al. Kalin wykonawca modernizacji linii kolejowej Trakcja PRKiL S.A. wdrożył w sąsiedztwie wiaduktu tymczasową organizacje ruchu: m.in. na części ul. Świętojańskiej, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1.

JEDNOKIERUNKOWA ŚWIĘTOJAŃSKA W PIASECZNIE

Przewidując wzrost natężenia ruchu w obszarze szkoły, w trosce o bezpieczeństwo uczniów i komfort rodziców dowożących dzieci do placówki, na odcinku od ronda im. Solidarności do ul. Krótkiej, wprowadzono ruch jednokierunkowy (rozwiązanie zyskało pozytywną opinię Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie). Wyjazd z obszaru szkoły przewidziano ul. 1 Maja (alternatywnie również ul. Staropolską, Rejtana). Wszystkie trasy stosownie oznakowano. Urząd Miasta i Gminy jest w stałym kontakcie z wykonawcą modernizacji linii kolejowej i na bieżąco analizuje trudności wynikające z tymczasowej organizacji ruchu. Trasa objazdów nie jest ostateczna. Wszystkie ewentualne wnioski i uwagi mieszkańców będą – po analizie UMiG –kierowane do wykonawcy inwestycji.

Wszystkich kierowców prosimy o cierpliwość i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Retrospekcja koncert w 12 rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego

8 Ball Club w Piasecznie zaprasza na specjalny koncert poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego, w 12 rocznicę Jego śmierci. Koncert odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku o godz. 21.00 Miejsce: 8 Ball Club Jana Pawła II 10, Piaseczno. Utwory Jacka Kaczmarskiego, we własnych aranżacjach wykonają dwie osobowości piaseczyńskiej sceny muzycznej: Arek Zewar i Paweł Górski. Gościnnie wystąpi Michał Wojnarski. Wstęp 10 zł.

RETROSPEKCJA KONCERT W 12 ROCZNICĘ ŚMIERCI JACKA KACZMARSKIEGO

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Nauka gry w Kakao w siedzibie Biblioteki w Piasecznie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno wraz ze sklepem Giermek zapraszają 9 kwietnia 2016 roku, na zajęcia przygotowujące do zbliżającego się wielkimi krokami Turnieju KAKAO, który odbędzie się 23 kwietnia 2016 roku o godzinie 15:00.

NAUKA GRY W KAKAO W BIBLIOTECE PIASECZNO

Nauka gry w Kakao odbędzie się w siedzibie Biblioteki przy ul. Kościuszki 49 w sobotę 9 kwietnia 2016 r. o godzinie 12:00. Zapisy w siedzibie Biblioteki lub pod numerem telefonu 22 756 73 58 lub w siedzibie sklepu Giermek przy ul. Szkolnej 16 pawilon 9. Dodatkowo, każdy zainteresowany grą i przygotowaniem do turnieju może zapoznać się z nią pod okiem specjalisty w siedzibie sklepu Giermek.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zawiadomienie o XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Informujemy, że w środę 13 kwietnia 2016 r. o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności za okres między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 69.830,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 129.543,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 5.123,00 zł na wniosek Ref SZ).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w kwocie 93.100,00 zł na wniosek Ref. SS).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 175.788,00 zł na wniosek Wydz. GO).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia środków w kwocie 800.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w kwocie 2.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Grochowa-Pęchery).
9.8 W sprawie zmiany uchwały nr 436/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2016-2028.
9.9 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 621/LII/98 z dnia 20 maja 1998r. i uchwałą Rady miejskiej w Piasecznie nr 910/XLII/2001 z dnia 27 czerwca 2001r. w przedmiocie realizacji inwestycji przy udziale środków finansowych mieszkańców Gminy Piaseczno oraz w związku z Porozumieniem nr 18 z dnia 17.04.2008r. zawartym pomiędzy Gminą Piaseczno a Mirabel Plus Spółka z o.o. z siedzibą w Mysiadle.
9.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej.
9.11 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Warszawskiej.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. ewid. 47/2, położonej w Chylicach.
9.13 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat-3”.
9.14 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. ewid. 51/73 położonej w Chyliczkach.
9.15 W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
9.16 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ewid. 22 i 24 z obr. 16.
9.17 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r. w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1 MW.
9.18 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.19 W sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 265,15m2 oraz dzierżawy przyległego terenu o powierzchni 311,12m2 położonego w Piasecznie przy ul. 11 Listopada 64.
9.21 W sprawie zmiany Uchwały Nr 490/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
9.22 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Platerówka zaprasza na Dzień Otwarty

Dzień otwarty w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Plater odbędzie się 7 kwietnia 2016 roku o godz. 17.00. Zapraszamy! W roku szkolnym 2016/2017 szkoła ogłasza nabór do: II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater klasy: matematyczno-ekonomiczna, dziennikarsko-teatralna, biologiczno-chemiczna Technikum Nr 2 im. E. Plater kształcącego w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługo turystycznej, technik eksploatacji portów i terminali http://platerowka-szkola.edu.pl

PLATERÓWKA ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wiadukt zaprasza na dzień otwarty

6 kwietnia 2016 roku Wiadukt zaprasza na dzień otwarty! Skorzystaj z okazji i zajrzyj w każdy zakamarek szkoły. Porozmawiaj z tymi, którzy już ją wybrali i posłuchaj, dlaczego to zrobili. Dodatkowo: zobaczysz jak programować w Arduino, dowiesz się jak coś przylutować, zobaczysz samochód oczami mechanika w nowocześnie wyposażonej pracowni diagnostycznej, sprawdzisz co można zrobić z LegoMindstorm oraz dowiesz się, jak wypromować firmę lub siebie w pracowni reklamy. Odwiedź „Wiadukt”, naprawdę warto! Adres: Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.

WIADUKT ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Akcja chipowania i sterylizacji / kastracji zwierząt na terenie Gminy Piaseczno

Straż Miejska w Piasecznie informuje, że rozpoczęła się akcja wszczepiania elektronicznych identyfikatorów zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Piaseczno. Chipowanie psów i kotów jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy. Elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipu. Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych podając dane właściciela pupila. Chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. Akcja obejmuje również bezpłatną sterylizację/kastrację zwierząt pochodzącym z terenu Gminy Piaseczno. Sterylizacja/kastracja dotyczy psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Gminy Piaseczno. Usługa jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy.

Ruszyła akcja bezpłatnego chipowania i sterylizacji / kastracji zwierząt pochodzących z terenu Gminy Piaseczno

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest :
a) Właściciel zwierzęcia musi mieć adres zameldowania lub zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno.
b) Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia formularza „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w 2016r.”,
c) Okazanie dowodu tożsamości lub innego dokumentu stwierdzającego adres zameldowania/zamieszkania na terenie Gminy Piaseczno (np. zeznanie podatkowe złożone za rok poprzedni).
d) Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
e) Pies i kot ma być oznakowany chipem,
f) W przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
g) Właściciel zwierzęcia może wykonać maksymalnie 2 zabiegi w 2016r.

Akcja chipowania i sterylizacji/kastracji zwierząt prowadzona jest w 11 gabinetach weterynaryjnych położonych w na terenie Gminy Piaseczno.

Lecznice biorące udział w akcji:

1. Przychodnia Weterynaryjna Iwona Piechowska – 05-500 Piaseczno ul. Szkolna 24 lok. 4 , tel. (22) 716-44-16, 605-256-582.
2. Patrycja Kurska, Lecznica Weterynaryjna Dobry Wet – 05-502 Bobrowiec ul. Mazowiecka 42 , tel. (22) 423-60-10.
3. Janusz Jakubowski, Przychodnia Weterynaryjna Saba – 05-540 Zalesie Górne ul. Księżycowa 11A , tel. (22) 757-85-04.
4. Katarzyna Zapaśnik, Gabinet Weterynaryjny BemaVet – 05-500 Piaseczno ul. Grochowskiego 1/52 , tel. 604-405-953.
5. Adam Grabowski, Gabinet Weterynaryjny – 05-500 Piaseczno ul. ul. Pod Bateriami 27 , tel. (22) 756-73-27, 604-409-158 .
6. Jacek Stanisławski, Gabinet Weterynaryjny – 05-500 Piaseczno ul. Granitowa 18B, tel. 607-623-423.
7. Jacek Lemański, Przychodnia Weterynaryjna – 05-504 Złotokłos ul. 3-go Maja 46 , tel. 726-97-79, 602-245-105.
8. Maciej Wojtczak, Gabinet Weterynaryjny - 05-500 Piaseczno ul. Kościuszki 2 , tel. (22) 756-99-15.
9. Ireneusz Niemywski, Całodobowa Lecznica Zwierząt – 05-509 Józefosław ul. Działkowa 42A , tel. (22) 716-93-67, 601-354-467.
10. Tomasz Stawikowski, Gabinet Weterynaryjny - 05-500 Piaseczno ul. Młynarska 23 , tel. 502-183-952.
11. Joanna Sawicka, Gabinet Weterynaryjny – 05-503 Głosków ul. Milenium 38 , tel. 501-926-437.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zamknięcie wiaduktu przy Al. Kalin

Od 4 kwietnia 2016 roku od godz. 13.00 zostanie zamknięty wiadukt przy Al, Kalin i zacznie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu na czas wyburzenia i budowy nowego wiaduktu.

ZAMKNIĘCIE WIADUKTU PRZY AL. KALIN

Trakcja PRKiI S.A- generalny wykonawca modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Czachówek Południowy w piątek 1 kwietnia uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia. Prace rozbiórkowe rozpoczną się już w poniedziałek 4 kwietnia. Cała konstrukcja zostanie rozebrana a w jej miejsce wybudowany zostanie zupełnie nowy obiekt który umożliwi modernizację remontowanej linii kolejowej. Prace potrwają ok 6 miesięcy, ich zakończenie planowane jest we wrześniu br.

- Zdajemy sobie sprawę jak dużą niedogodnością będzie ta inwestycja dla okolicznych mieszkańców, dlatego na bieżąco będziemy informować o terminach i zakresie utrudnień w związku z modernizacją linii kolejowej Warszawa-Radom – informuje Łukasz Wyleziński, kierownik Biura Promocji i Informacji Gminy Piaseczno.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)