Menu
A+ A A-

Nowe bilety komunikacji miejskiej

Zmienia się wzór graficzny biletów kartonikowych obowiązujących w Warszawskim Transporcie Publicznym. Od 8 kwietnia można je już kupić w Punktach Obsługi Pasażerów. Wszystkich, którzy chcieliby kupić bilety nowego wzoru już tego dnia, zapraszamy do Punktów Obsługi Pasażerów. Od 8 kwietnia są tam dostępne wszystkie typy biletów. W innych punktach handlowych (np. salonikach prasowych, kioskach, niektórych sklepach) znajdą się w sprzedaży w miarę wyczerpywania się zapasów starych biletów.

Nowe bilety komunikacji miejskiej

Co się zmienia w wyglądzie biletów kartonikowych? Nowe są wszystkie rodzaje biletów kartonikowych, od 20-minutowego po 3-dniowy, a także bilet weekendowy i wejściówki do metra. Na biletach jest nazwa po polsku i angielsku, cena, informacja o tym, w której strefie komunikacyjnej obowiązują oraz logo Warszawskiego Transportu Publicznego czyli stylizowana litera „t”, przypominająca kształtem warszawską Syrenkę.

Nowe bilety komunikacji miejskiej

Nowe bilety są zróżnicowane kolorystycznie, np. 75-minutowy jednorazowy przesiadkowy ma kolor zielony, a dobowy jest koloru niebieskiego. Bilety ulgowe mają jaśniejszy odcień koloru obowiązującego dla danego rodzaju biletu.

Bilety z dotychczasowym wzorem w dalszym ciągu zachowują swoją ważność.

ZTM Warszawa

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przebudowa ul. Ogrodowej w Józefosławiu

Od 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się I etap robót przy przebudowie ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Cyraneczki do parku w Józefosławiu. Etap ten  potrwa około 3-4 tygodni, po nim nastąpi przeniesienie się na kolejne etapy. Zachęcamy do zapoznania się ze schematem prowadzenia prac oraz trasą objazdu. Projekt przewiduje również budowę ul. Prymulki na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Osiedlowej w Józefosławiu, wraz z przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej (etap 8).
Przebudowa ul. Ogrodowej w Józefosławiu

Pliki do pobrania:
2018-25-COR-EO (.pdf)
Etap 1 (.pdf)

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zamknięcie fragmentu ul. Kuropatwy w Józefosławiu – objazd

Od 10 kwietnia 2019 roku wykonawca robót firma Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. informuje, iż wprowadzi czasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu odcinka ul. Kuropatwy od ul. Osiedlowej – około 100 m w kierunku ul. Puławskiej, do granicy z gminą Lesznowola. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Osiedlowa, Bażancia, Synogarlicy, Kuropatwy. Planowany czas zamknięcia: około 5 tygodni. 

Zamknięcie fragmentu ul. Kuropatwy w Józefosławiu – objazd

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zamknięcie ul. Geodetów – od Tenisowej do Julianowskiej

Od dnia 10 kwietnia 2019 roku wykonawca robót firma FalBruk Sp. z o.o. Sk. informuje, iż wprowadzi czasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu odcinka ul. Geodetów (od Tenisowej do Julianowskiej). Ul. Tenisowa jak i Julianowska zachowają przejezdność. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Julianowską, Cyraneczki, Wilanowską, Geodetów. Planowany czas zamknięcia – około 3 miesiące.

Zamknięcie ul. Geodetów – od Tenisowej do Julianowskiej

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zamknięcie ul. Czajewicza w rejonie Nadarzyńskiej

Od 8 kwietnia 2019 roku w związku z planowanymi pracami dotyczącymi wykonania przyłącza kanalizacyjnego, wodnego oraz sanitarnego, nastąpi zamknięcie wylotu ul. Czajewicza w ul. Nadarzyńską. W trackie prowadzonych prac wykonawca został zobowiązany do utrzymania połowy przejścia dla pieszych przez Czajewicza wzdłuż Nadarzyńskiej. Ruch kołowy na ul. Czajewicza, zostanie wprowadzony jako dwukierunkowy. Z parkowania zostaną wyłączone wszystkie wzdłużne miejsca parkingowe zlokalizowane na ul. Czajewicza. Od dnia 5 kwietnia 2019 r. została ustawiona stosowna informacja dla kierujących pojazdami o zakazie zatrzymywania obowiązującym od 8 kwietnia.

Zamknięcie ul. Czajewicza w rejonie Nadarzyńskiej

Przewidywany przez wykonawcę termin zakończenia prac to 11 kwietnia 2019 r. Prosimy mieszkańców o współpracę z wykonawcą w celu zminimalizowania okresu utrudnień. Przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność przeparkowania samochodów korzystających z miejsc parkingowych na ul. Czajewicza.

Dokument do pobrania: plan sytuacyjny (.pdf)

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

PGE Obrót przestrzega przed fałszywymi fakturami

Uwaga na fałszywe faktury! Do pracowników PGE Obrót docierają sygnały od Klientów, którzy otrzymują fałszywe wiadomości, przesyłane przez firmę Polska Gospodarka Energetyczna podszywającą się pod markę PGE Polska Grupa Energetyczna. Firma ta, wykorzystując logo PGE, wzywa do uregulowania rzekomych zaległych należności.

PGE OBRÓT PRZESTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI FAKTURAMI

Zgłoszenia dotyczące podejrzanych faktur pojawiają się głównie na terenie działania PGE Polskiej Grupy Energetycznej, ale przypadki fałszywej korespondencji spółka odnotowuje w całej Polsce.

PGE prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i niewpłacanie pieniędzy na konto przekazywane w fałszywej korespondencji, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości o kontakt z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222.

Działania nieuczciwych sprzedawców to problem, z którym zmagają się wszyscy operatorzy usług. PGE Obrót opiera swoją działalność na transparentności oraz uczciwej konkurencji, polegającej m.in. na dokładnym informowaniu klientów o swoich produktach i usługach. Spółka posiada certyfikat Kodeksu Dobrych Praktyk w ramach Towarzystwa Obrotu Energią (TOE). Co roku, w ramach TOE, włącza się ogólnopolską kampanię informacyjną „Sprawdź kto sprzedaje Ci energię”, mającą na celu ostrzeganie przed nieuczciwymi praktykami sprzedaży prądu i gazu na rynku.

Ponadto, spółka prowadzi własne akcje informacyjne ostrzegające oraz informujące klientów, jak nie dać się oszukać, a także, przypominające o prawach konsumentów i zachęcające do dokładnego czytania wszelkiego rodzaju umów.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Aktualizacja - Czasowe zamknięcie ulicy przy skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej i ul. Czajewicza

Aktualizacja: Czasowe zamknięcie ul. Nadarzyńskiej i ul. Czajewicza zostanie przesunięte w czasie. Informacja o terminie zamknięcia zostanie podana niebawem.

Informujemy, że zgodnie z ustaleniami pomiędzy firmami Progres – Budownictwo i Przedsiębiorstwem Ciepłowniczo-Usługowym w Piasecznie, nastąpi czasowe zamknięcie ul. Nadarzyńskiej i ul. Czajewicza, na czas wykonywania robót budowlanych sieci ciepłowniczej w pasach drogowych w następujących terminach:
od 25.03 – zamkniecie ulicy Czajewicza, przy pozostawionym przejeździe ul. Nadarzyńską;
27.03 – 31.03 – zamknięcie skrzyżowania ulic Nadarzyńskiej i Czajewicza;
01.04 – otwarcie ograniczonego przejazdu ul. Nadarzyńską przez skrzyżowanie ulic Nadarzyńskiej i Czajewicza, bez wjazdu w ul. Czajewicza;
10.04 – otwarcie ulic Czajewicza i Nadarzyńskiej, przywrócenie pierwotnego układu komunikacyjnego w tym rejonie.
Czasowe zamknięcie ulicy przy skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej i Czajewicza

Pełna czasowa organizacja ruchu na wszystkich etapach realizacji zadania: projekt CzOR Nadarzyńska x Czajewicza PCU (.pdf)
Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zaplanujmy Chyliczki – konsultacje społeczne

Od 15 marca do 30 kwietnia 2019 roku zapraszamy wszystkich mieszkańców Chyliczek do pracy nad planem zagospodarowania przestrzennego, która rozpoczyna się od konsultacji z mieszkańcami. 

Zaplanujmy Chyliczki – konsultacje społeczne

15 marca w godz. 18.00-20.00
Spotkanie informacyjne w szkole w Chylicach przy ul. Dworskiej 2, w osobnej sali warsztaty dla dzieci.

23 marca w godz. 11.00-13.00
Warsztat makietowy w szkole w Chylicach przy ul. Dworskiej 2, w osobnej sali warsztaty dla dzieci.

30 marca i 6 kwietnia w godz. 11.00-13.00
Spacery po Chyliczkach, miejsce zbiórki: parking, róg ulic Wschodniej i Krótkiej.

13 kwietnia w godz. 11.00-13.00
Warsztat makietowy w szkole w Chylicach przy ul. Dworskiej 2, w osobnej sali warsztaty dla dzieci.

11 czerwca w godz. 18.00-20.00
Spotkanie podsumowujące w szkole w Chylicach przy ul. Dworskiej 2, w osobnej sali warsztaty dla dzieci.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Mieszkańcy powiatu zdecydują - Budżet Obywatelski

Powiat będzie miał budżet obywatelski. W trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu - 28 lutego - radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wprowadzającą w powiecie piaseczyńskim instytucję budżetu obywatelskiego. Projekt został zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, autorem uchwały był radny Sergiusz Muszyński. 

Mieszkańcy powiatu zdecydują - Budżet Obywatelski

Budżet obywatelski jest demokratycznym mechanizmem, w ramach którego mieszkańcy bezpośrednio współdecydują o wydatkach publicznych samorządu w perspektywie roku budżetowego. Możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego na szczeblu powiatu dały przeprowadzone w ubiegłym roku zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym.

Uchwała liczy kilkanaście stron, określa zasady w oparciu o które będzie funkcjonował w powiecie piaseczyńskim budżet obywatelski, m. in. wymogi formalne dla zgłaszanych zadań, zasady głosowania, obliczenia wyników i podania ich do wiadomości publicznej. Uchwała przewiduje także, że Rada Powiatu na wniosek Zarządu będzie określała co roku kwotę, która będzie przeznaczona na cele budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski zostanie podzielony na pule – powiatową (realizacja zadań służących mieszkańcom więcej niż jednej gminy) oraz sześć pul gminnych (realizacja potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin powiatu piaseczyńskiego).

Uchwala_V.11.19

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)