Menu
A+ A A-

WARSZAWA+ W PIASECZNIE

Bilet na dwie strefy praktycznie w cenie I strefy - czy to realne? Podczas sesji w dniu 18 kwietnia Rada Miejska w Piasecznie wyraziła wolę przystąpienia Gminy Piaseczno do zmodyfikowanej w ostatnim czasie Oferty Warszawa +.

WARSZAWA+ W PIASECZNIE

W uchwale intencyjnej radni upoważnili burmistrza do uzgodnienia warunków porozumienia z m. st. Warszawą określających zasady współpracy i finansowania Programu. Nowe regulacje programu Warszawa+ umożliwią pasażerom aglomeracji warszawskiej korzystającym z biletów okresowych II strefy biletowej ZTM dojazdy komunikacją miejską w cenach niewiele wyższych niż koszt biletów okresowych na I strefę. Specjalnymi cenami objęte będą jedynie bilety okresowe 30 i 90 dniowe. Różnica wynikająca z obniżonych cen zakupu zostanie pokryta bezpośrednią dopłatą z budżetu gminy na rzecz ZTM.

– Cieszę się, że wykonujemy kolejny krok w kierunku wprowadzenia nowych, korzystniejszych zasad korzystania z komunikacji miejskiej . Mam nadzieję, że niższe koszty zakupu biletów podniosą atrakcyjność komunikacji publicznej i zmniejszą choć trochę ruch na naszych drogach. To może przyczynić się zarówno do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, jak również wpłynąć korzystnie na domowe budżety mieszkańców Piaseczna – mówił po sesji Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis.

Aby pasażerowie mogli skorzystać z tej oferty, gmina musi zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki na pokrycie dopłat oraz ustalić z ZTM szczegóły funkcjonowania programu. Wszystko wskazuje na to, że Oferta Warszawa + może wejść w życie już niebawem.

UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Stop wypalaniu traw na terenie gminy Piaseczno

Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Zwyczaj wypalania traw wywodzi się z panującego przekonania, że spalanie użyźnia glebę i gwarantuje bujniejszy odrost traw. Skutki wypalania traw niosą za sobą jednak zupełnie inne efekty – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

STOP WYPALANIU TRAW NA TERENIE GMINY PIASECZNO

Po zimie trawy są wysuszone , dlatego ich wypalanie może prowadzić do gwałtownego wzrostu pożarów. W przypadku zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

Pamiętajmy więc, że postępowanie takie jest niedozwolone, mówi o tym m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r, poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić, że wypalanie traw jest środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez policję, czy prokuraturę także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu a także duże zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki. W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ankieta komunikacyjna powiat piaseczyński - prośba o wypełnienie

Jestem mieszkanką powiatu piaseczyńskiego i obecnie przygotowuję pracę magisterską na temat analizy układu komunikacyjnego pod kątem rozwoju powiatu piaseczyńskiego. W formie krótkiej, anonimowej ankiety chciałabym poznać opinię użytkowników dróg w powiecie, na temat stanu technicznego dróg, ich przepustowości oraz metod zapobiegania uciążliwym korkom. W związku z tym, zwracam się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1wuDz1Hb_7oZh7NR3C836NSd_eXlgMxRipk-n9Rwpp08

ANKIETA KOMUNIKACYJNA POWIAT PIASECZYŃSKI - PROŚBA O WYPEŁNIENIE

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
Aleksandra Daszkiewicz

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przystanek Zalesie nr 97 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

PRZYSTANEK ZALESIE - GAZETA SOŁECKA ZALESIE GÓRNE

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-97.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

vMix - profesjonalne studio TV w Twoim laptopie

Czym jest vMix? To oprogramowanie, które możesz mieć (prawie) za darmo, a które uczyni z Twojego komputera w pełni funkcjonalne studio HD. Idealne do realizacji amatorskich i półprofesjonalnych audycji i innych transmisji, których coraz więcej na YouTube czy Facebook.

Profesjonalne studio tv w Twoim laptopie - vMix

Podczas warsztatu dowiesz się jak:
- zainstalować i skonfigurować program
- dodawać różne źródła - kamery web, kamery profesjonalne, kamery sieciowe, pliki wideo, pliki graficzne, muzyczne, belki, plansze z wynikami, logotypy, prezentacje i wiele innych
- sprawnie realizować materiał w vMix
- nagrywać i transmitować do wielu źródeł jednocześnie
- wykorzystać funkcję wideorozmów na żywo
- obsługiwać kluczowe funkcje z wykorzystaniem urządzeń mobilnych jako wirtualnych klawiaturWarsztat będzie przydatny dla każdego, kto robi wystąpienia czy szkolenia online i chciałby, aby wyglądały bardziej profesjonalnie bez ponoszenia astronomicznych kosztów. Wydarzenie na facebook: https://www.facebook.com/events/843112225891838/

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Gala Sportu Piaseczno 2018 - podsumowanie i plany na przyszłość

Gala Sportu 2018, która odbyła się na obiekcie stadionu miejskiego i podczas której nagrodzeni zostali wyróżniający się sportowcy, trenerzy i działacze z terenu gminy Piaseczno, była też okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły w piaseczyńskim sporcie na przestrzeni ostatnich lat.

GALA SPORTU PIASECZNO 2018 - PODSUMOWANIE I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

W tym roku gmina udzieli wsparcia finansowego aż 30 klubom sportowym na rekordową kwotę blisko 3 mln zł. – W 2011 roku, a więc w pierwszym roku, w którym byłem w pełni odpowiedzialny za gminny budżet, dotacje te wynosiły 1,8 mln zł. Na przestrzeni siedmiu lat kwota ta wzrosła prawie dwukrotnie. Jest to dla mnie powód do ogromnej satysfakcji, zwłaszcza jako osoby, która była kiedyś zawodnikiem i do dziś czynnie uprawia sport – mówi burmistrz Zdzisław Lis.

Obecnie w klubach, które działają na terenie gminy Piaseczno, trenuje około czterech tysięcy zawodników. Dla porównania – w 2011 roku były to niespełna 2 tysiące.

Baza rekreacyjna w pobliżu Jeziorki

Główne inwestycje poszerzające bazę sportowo-rekreacyjną lokowane były w ostatnich latach – w pełni świadomie – w pobliżu rzeki Jeziorki. – Chcemy, żeby ta urokliwa rzeka stanowiła swego rodzaju kręgosłup i oś dla największych tego typu inwestycji w naszej gminie – podkreślał podczas swojej prezentacji burmistrz Zdzisław Lis.

W ostatnich latach powstały lub zostały zrewitalizowane cztery duże tereny rekreacyjne: park przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu, park Książąt Mazowieckich w Piasecznie, Górki Szymona w Zalesiu Dolnym oraz park Zachodni przy al. Róż. – Nie były to wprawdzie inwestycje bezpośrednio związane ze sportem, ale każda z nich w swoim zakresie zawiera elementy sportowe, takie jak siłownie plenerowe, ścieżki do biegania czy boiska – wyjaśnia burmistrz.

Włodarze Piaseczna dumni są przede wszystkim ze zmodernizowanego stadionu miejskiego. – Po wykupieniu przez miasto tego obiektu w 2012 roku od stowarzyszenia sportowego, zastaliśmy go w opłakanym stanie – zauważa burmistrz Lis. – Od tego czasu zrealizowaliśmy tam wiele inwestycji. Najpierw w 2013 roku powstało wysokiej klasy boisko treningowe ze sztuczną murawą i oświetleniem, w 2015 roku wybudowaliśmy profesjonalną bieżnię lekkoatletyczną, a w zeszłym roku drugie boczne boisko i nowe trybuny przy głównym obiekcie. Do tego doszły też zadaszone lodowisko, wyremontowane korty, odnowiona sala sportowa, szatnie, boisko do plażówki czy siłownia zewnętrzna – wylicza burmistrz.

Wśród ważnych inwestycji sportowo-rekreacyjnych, które powstały w ostatnich latach, warto też wymienić skate park. Obiekt ten – od momentu oddania go do użytku – cieszy się niesłabnącą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Obecnie trwa budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, które ma zostać oddane do użytku pod koniec bieżącego roku. Oprócz największej w gminie hali sportowej, która będzie stanowiła zaplecze szkoły – ale z której popołudniami i w weekendy będą mogli korzystać mieszkańcy i kluby sportowe – wokół obiektu przewidziano liczne tereny rekreacyjne, na które będzie można dojść zaaranżowanym Traktem nad Perełką.

Powodem do wielkiej satysfakcji samorządu jest również fakt, że w ostatnich kilku latach udało się wybudować cztery nowe sale sportowe przy szkołach: w Józefosławiu, Zalesiu Górnym, Zalesiu Dolnym, a także przy ul. Świętojańskiej w Piasecznie. To obiekty, które są użytkowane od rana do wieczora, najpierw przez uczniów, a później przez sekcje sportowe.

Imprezy sportowe i spotkania z gwiazdami

Sport w gminie to jednak nie tylko infrastruktura, ale także sportowe wydarzenia, które są organizowane bądź wspierane przez samorząd. A tych jest z roku na rok coraz więcej. – Dla przykładu: w 2010 roku w gminie odbyły się 4 imprezy biegowe, w których brało udział niespełna 1 000 uczestników. W ubiegłym roku miało miejsce już 15 takich imprez, w których łącznie wystartowało ponad 5 000 uczestników. Na podkreślenie zasługuje także różnorodność oferty. Obok imprez biegowych są to także maratony rowerowe, triathlon, gale i zawody sztuk walki, turnieje drużynowe, imprezy organizowane na skate parku czy nightskating.

Gmina organizuje – lub współorganizuje – także spotkania i treningi z gwiazdami sportu. W Piasecznie gościli już m.in. Marcin Gortat, Otylia Jędrzejczak, Dorota Świeniewicz, Kajetan Kajetanowicz oraz czołowi polscy siatkarze w ramach Memoriału Zdzisława Ambroziaka.

Wsparcie dla klubów sportowych na przestrzeni ostatnich ośmiu lat:
2011 – 1 840 000 zł, 20 klubów
2012 – 2 143 000 zł, 24 kluby
2013 – 2 170 000 zł, 25 klubów
2014 – 2 360 000 zł, 27 klubów
2015 – 2 555 000 zł, 29 klubów
2016 – 2 685 000 zł, 30 klubów
2017 – 2 770 000 zł, 30 klubów
2018 – 2 900 000 zł, 30 klubów

GALA SPORTU PIASECZNO 2018 - PODSUMOWANIE I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Basen, boiska i kolejne hale

O planach na przyszłość związanych z rozbudową bazy rekreacyjno-sportowej mówił podczas Gali Sportu (i pokazywał w prezentacji) wiceburmistrz Daniel Putkiewicz. Największe nadzieje samorząd wiąże z pozyskanym w ubiegłym roku od Agencji Nieruchomości Rolnych 10-hektarowym terenem przy ul. Chyliczkowskiej. – Zbudujemy tam nowe centrum sportowo-rekreacyjne. Jest to duży teren, dlatego znajdzie się tam miejsce m.in. na basen i halę widowiskowo-sportową, a także bogate zaplecze rekreacyjne – kreślił plany wiceburmistrz Putkiewicz.

Gmina chce także w dalszym ciągu wzbogacać ofertę sportowo-rekreacyjną stadionu miejskiego. – W tym celu planujemy zakup działek w sąsiedztwie Jeziorki, aby zintegrować teren stadionu ze znajdującym się po drugiej stronie rzeki zapleczem sportowym klubu Jedność Żabieniec oraz terenami rekreacyjnymi Lasów Chojnowskich – mówił Putkiewicz. – A z bliższych realizacji, będziemy w tym roku zadaszać piłkarskiego Orlika na stadionie miejskim oraz, z pomocą dzierżawcy, korty tenisowe – dodawał wiceburmistrz.

Kolejny duży teren, który w najbliższym czasie czeka rewitalizacja, to ośrodek „Wisła” w Zalesiu Górnym. Gmina chce współdziałać w zakresie jego zagospodarowania z jego gospodarzami – Powiatem Piaseczyńskim i Lasami Państwowymi. Innym terenem wymagającym rewitalizacji jest cegielnia oraz glinianki w Gołkowie; choć w większości są one w rękach prywatnych, to w planach zagospodarowania przestrzennego wpisane są tam usługi sportu i rekreacji.

Kolejną inwestycją związaną z rozbudową bazy sportowej, jaką planuje w najbliższym czasie samorząd, jest budowa szkoły na pograniczu Julianowa i Chyliczek. W nowo wybudowanej placówce znajdzie się oczywiście zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz hala sportowa. Gmina posiada już potrzebne działki oraz wstępne koncepcje i opracowuje projekt budowlany.

Boisko (a być może dwa boiska) powstaną także w Jazgarzewie. – Z jednej strony pracujemy nad koncepcją zagospodarowania zaplecza sportowego szkoły w tej miejscowości, z drugiej planujemy także wybudować boisko ze sztuczną nawierzchnią na terenie klubu sportowego Sparta Jazgarzew. Rozpoczynamy również budowę nowej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia przy szkole w pobliskim Złotokłosie – wylicza wiceburmistrz Putkiewicz.

GALA SPORTU PIASECZNO 2018 - PODSUMOWANIE I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

Nagrody dla ludzi sportu

Gala Sportu 2018 była jednak przede wszystkim okazją do wręczenia nagród i wyróżnień osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój sportu na terenie gminy Piaseczno. W kategorii „nadzieja sportowa” statuetki wręczono aż 24 młodym zawodnikom. Nagrodzono też 7 szkół i 8 klubów sportowych, a także 19 działaczy sportowych, 27 sponsorów i 26 trenerów. 18 zawodnikom przyznano wyróżnienia, a 21 – nagrody.

Nagroda specjalna przewidziana została dla Doroty Godziny – zawodniczki X-Fight Piaseczno, wielokrotnej mistrzyni Polski, dwukrotnej mistrzyni świata w kick-boxingu i członkini kadry narodowej, która w grudniu 2017 roku postanowiła zakończyć karierę zawodniczą i rozpocząć pracę trenerską z młodzieżą. – Uznałam, że w tej dyscyplinie osiągnęłam już wszystko, a chciałam się pożegnać u szczytu kariery, aby pozostały po tym etapie mojego życia tylko najlepsze wspomnienia – wyjaśniała w udzielanych wywiadach nasza supermistrzyni.

Po zakończeniu Gali, z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 20-lecia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie, wręczone zostały nagrody okolicznościowe „Przyjaciel Piaseczyńskiego Sportu”. Nie zabrakło też podziękowań od burmistrza, kierownictwa gminy i radnych dla dyrektora GOSiR-u Marka Frącza oraz wszystkich jego pracowników. – Kiedy powoływano pod koniec lat dziewięćdziesiątych Ośrodek Sportu, było nas kilka osób i jeden obiekt. Dziś mamy kilka różnorodnych obiektów oraz wspaniałe plany i perspektywy rozwoju – podkreślał wzruszony dyrektor Marek Frącz.

źródło: UMiG Piaseczno
autor zdjęć: Marcin Borkowski

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Pomoc osobom bezdomnym na terenie powiatu piaseczyńskiego

Na terenie powiatu piaseczyńskiego pomoc osobom bezdomnym świadczą dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Monar - Markot w Bobrowcu i Fundacja Szafirowa w Zawodnem. To w sumie 125 miejsc moclegowych (w okresie zimowym dodatkowo 20 dostawek), pomoc rzeczowa, terapeutyczna, medyczna i prawna.

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Bobrowcu, Bobrowiec, ul. Mazowiecka 76, tel. 22 750 16 25, 730 035 999 Liczba miejsc: 75, dodatkowo w okresie zimowym 15 dostawek Forma pomocy: nocleg, posiłki, praca socjalna, społeczność terapeutyczna, pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu pracy i mieszkania.

Schronisko - Dom dla Bezdomnych fundacji "Szafirowa" Prażmów, ul. Franciszka Ryxa 9, 22 750 23 58 Liczba miejsc: 60, dodatkowo w okresie zimowym 5 dostawek Forma pomocy: schronienie, pomoc socjalna, medyczna, prawna i psychologiczna, pomoc rzeczowa.

W razie nagłej potrzeby uzyskania pomocy w formie schronienia, należy zgłosić się do straży miejskiej lub gminnej lub policji.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przystanek Zalesie nr 96 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

GAZETA SOŁECKA ZALESIE GÓRNE

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-96.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przedsiębiorco załóż profil zaufany

Urząd Skarbowy w Piasecznie zachęca podatników, a zwłaszcza podatników VAT do zakładania i korzystanie z profilu zaufanego. Kluczowym elementem prawidłowego wysłania JPK_VAT jest jego autoryzacja (plik JPK_VAT trzeba uwierzytelnić). Do tego służy m.in. bezpłatny profil zaufany (eGO). Dzięki temu podatnik zyskuje pewność, że w dniu wysyłki jest gotowy oraz właściwie autoryzuje i podpisze JPK_VAT. Jest to metoda autoryzacji JPK_VAT rekomendowana przez Ministerstwo Finansów. Niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy zakładali profil zaufany (eGO) już teraz i nie czekali z tym do ostatniego momentu. Podatnik VAT ma obowiązek wysyłania JPK_VAT już za styczeń 2018 r. tj pierwszy już do 25 lutego 2018 r.

PRZEDSIĘBIORCO ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY

Napisz komentarz (0 Komentarzy)