Menu
A+ A A-

Centrum Edukacyjno – Multimedialne w Piasecznie

Od września uczniowie rozpoczną naukę w nowym obiekcie. Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 13 lutego 2019 r. podjęta zostanie uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 55. Zlokalizowane pod tym adresem Centrum Edukacyjno – Multimedialne to obiekt, w którym powstanie między innymi Zespół przedszkolno- szkolny.

Centrum Edukacyjno – Multimedialne  w Piasecznie

foto Łukasz Wyleziński

Przedszkole umieszczone w jednym ze skrzydeł budynku zostało zaplanowane na 10 oddziałów przedszkolnych czyli około 250 dzieci. Część środkowa budynku została przeznaczona na szkołę, która docelowo została zaplanowana na 24 oddziały czyli około 600 uczniów.

Łącznie Zespól przedszkolno – szkolny przygotowany został dla 850 dzieci.

Przy wyznaczaniu obwodu nowo powstałej Szkoły Nr 4 w CEM-ie najistotniejsze było aby liczba dzieci w danym roczniku, objętych obwodem nie przekroczyła 4 oddziałów czyli 100 dzieci na każdym z poziomów. Drugim kryterium była odległość miejsca zamieszkania od szkoły oraz układ drogowy wokół placówki.

– Mamy świadomość, że nie wszyscy rodzice będą zadowoleni z obwodu nowej szkoły – mówi Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak – podczas omawiania struktury obwodu pracowaliśmy nad piętnastoma różnymi wersjami, ta którą wybraliśmy wydaje się być optymalna – dodaje wiceburmistrz odpowiedzialna w gminie za sprawy oświatowe.

Przedszkole nie posiada obwodu. Do CEM-u przeniesione zostanie Przedszkole nr 5 (w którym obecnie jest sześć oddziałów przedszkolnych). Do nowo tworzonych oddziałów zostanie przeprowadzona rekrutacja zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli w gminie Piaseczno.

Rekrutacja uczniów do klas I zostanie natomiast przeprowadzona zgodnie z obwodem szkoły, który wraz ze statutem nowej placówki zostanie przez Radę Miejską uchwalony na lutowej sesji. Rekrutację do klas I nowej szkoły przeprowadzi sekretariat SP nr 5 w Piasecznie.

Zasady utworzenia przyszłorocznej klasy II zostały ustalone w ubiegłym roku. Klasa II J i II K Szkoły Podstawowej Nr 5 zostaną przeniesione w całości do CEM-u, na tym poziomie planujemy 3 oddziały.

Decyzja o sposobie rekrutacji na pozostałych poziomach czyli przyszłoroczne klasy III-VI zostanie podjęta po spotkaniach z rodzicami Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędą się w dniach od 11 do 14 lutego. Informacja na ten temat dostępna jest w placówce.

– Mam nadzieję, że proces uruchamiania placówki i przenoszenia dzieci odbędzie się sprawnie – dodaje Wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Jak poprawnie segregować odpady?

Plastik i metal do żółtego, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a bioodpady do brązowego pojemnika – tak w uproszczeniu już wkrótce będzie wyglądał system segregacji odpadów na terenie gminy Piaseczno. Ile czasu mają mieszkańcy by nauczyć się nowych zasad? Aktualnie gmina organizuje przetarg, dotyczący wywozu i zagospodarowania odpadów, dlatego zapowiadany wcześniej termin wejścia w życie nowych zasad segregacji odpadów od początku nowego roku, przesunie się o trzy miesiące. Oznacza to, że do końca marca 2019 r. nie zmienią się ani zasady segregacji na terenie Piaseczna, ani też stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów – powiedziała Barbara Wysocka, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Gminie Piaseczno.

Jak poprawnie segregować odpady

Co przyniosą zmiany?
Zapowiadana od kwietnia 2019 r. zmiana systemu selektywnego zbierania odpadów wprowadzi na terenie Piaseczna podział odpadów na pięć frakcji. Do pojemnika/worka żółtego trafiać będą odpady wytworzone z tworzyw sztucznych i metalu, a także opakowania wielomateriałowe (czyli tzw. tetrapaki, np. kartony po mleku, sokach), zielonego – szkło, niebieskiego – papier i tektura, a do brązowego – odpady kuchenne (np. obierki po owocach i warzywach). Do 30 listopada od mieszkańców będą odbierane także odpady zielone (np. skoszona trawa, liście), które należy oddzielnie zbierać w workach lub pojemnikach w dowolnym kolorze, z wyjątkiem kolorów: żółtego, niebieskiego i zielonego. Odpady, które nie nadają się do recyklingu powinny w ostateczności trafić do pojemnika lub worka na odpady zmieszane, który jest w kolorze czarnym. Odpady wielkogabarytowe (np. stare meble i szafy), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telefony lub telewizory), opony samochodowe, farby, lakiery czy też przeterminowane lekarstwa mieszkańcy nadal powinni oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Piaseczno, ul. Techniczna 6). Warto mieć na uwadze, że im więcej odpadów przekażemy do recyklingu, tym lepsza kondycja naszej gospodarki. Z przetworzonych surowców można bowiem wyprodukować włókna do polarów, kanistry do paliw, wieszaki do ubrań, meble ogrodowe czy też nawet części samochodowe. Należy więc pamiętać, że segregujesz i…zyskujesz.

Pobierz PDF: Nowe zasady – jak poprawnie segregować odpady? (.pdf)

Akcja: właściwa segregacja
By właściwie segregować odpady mieszkańcy muszą wiedzieć, jak mają to robić. W wyjaśnieniu nowych zasad ma mieszkańcom pomóc realizowana przez Gminę Piaseczno kampania edukacyjna pn. „Segregujesz i zyskujesz”. W jej ramach do końca czerwca 2019 r. odbędą się spotkania z mieszkańcami, prelekcje w szkołach, spektakle teatralne w przedszkolach, a także zostaną przygotowane materiały informacyjno-edukacyjne w postaci broszur i artykułów w lokalnej prasie. – Będziemy informować mieszkańców o zmianie systemu selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Piaseczno przy każdej możliwej okazji, by w momencie wejścia w życie nowych zasad byli do niej dobrze przygotowani – zapewniła Barbara Wysocka. Działania edukacyjne rozpoczną się jeszcze w grudniu br. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej gminy: odpady.piaseczno.eu, na której na bieżąco publikowane będą informacje dotyczące realizowanych działań oraz przydatne informacje na temat nowego systemu segregacji śmieci.

Piaseczno nie jest jedynym miastem w Polsce, w którym w najbliższym czasie zajdą istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. W lipcu 2017 r. weszło bowiem w życie rozporządzenie, które ujednoliciło system zbierania odpadów komunalnych na terenie całego kraju. W związku z tym w przyszłości nie będzie już dylematów, związanych z tym, jak segregować odpady w danej miejscowości, bo czy będzie się na Pomorzu, Mazowszu czy w Wielkopolsce wszędzie obowiązywać będzie jednolity system segregacji odpadów. W uproszczeniu będzie on oparty na pięciu kolorach: żółtym przeznaczonym dla plastiku i metali, zielonym – dla szkła, niebieskim – dla papieru, brązowym dla odpadów organicznych oraz czarnym dla odpadów zmieszanych. Może się wydawać, że nie wygląda to „kolorowo” , jednak zgodnie z ideą „Segregujesz i zyskujesz” , taki sposób postępowania z odpadami będzie wiązał się z wieloma korzyściami, nie tylko ekologicznymi, ale również ekonomicznymi.

W ramach prowadzonej kampanii edukacyjnej z zakresu NOWYCH ZASAD selektywnej zbiórki odpadów Wydział Gospodarki Odpadami przygotował broszurę, która w łatwy i przystępny sposób prezentuje zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały na terenie naszej Gminy od 1 kwietnia 2019 r.

Broszura zawiera m.in.:
– informacje o sposobach postępowania z odpadami,
– praktyczne wskazówki odnośnie segregacji odpadów,
– podstawowe zasady kompostowania,
– objaśnienie oznakowań umieszczonych na produktach,
– informację o odpadach przyjmowanych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zamknięcie ul. Mleczarskiej

Firma Skanska S.A. wykonawca budowy drogi wojewódzkiej 721 ul. Okulickiego poinformowała, że w dniu 24 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 wprowadza czasową organizację ruchu zamykającą północny pas jezdni. Ruch w obu kierunkach jazdy, będzie przekierowany na stronę południową. Oznacza to czasowe zamknięcie wlotu ulicy Mleczarskiej na skrzyżowanie z ul. Okulickiego. Jednocześnie otwarty będzie wyjazd z ul. Powstańców Warszawy. Na najbliższy okres czasu pozostawiony będzie dojazd do stacji paliw w dotychczasowej lokalizacji.

Zamknięcie ul. Mleczarskiej

Do pobrania skan projektu czasowej organizacji ruchu, na ten etap robót drogowych:
20190117_projekt (.pdf)
20190117_pismo_przewodnie (.pdf)

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Szkolenia dla mieszkańców z dofinansowaniem

Gmina Piaseczno otrzymała grant na projekt pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia mające na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Celem programu jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym, poprzez zwiększenie kompetencji lokalnych instruktorów w zakresie uczenia osób dorosłych. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach: • umiejętności pozyskiwania informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych, • wiedzy w obszarach tematycznych: „Rodzic w internecie”; „Mój biznes w sieci”; „Moje finanse i transakcje w sieci”; „Działanie w sieciach społecznościowych”; „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; „Rolnik w sieci”; „Kultura w sieci”.

Szkolenia dla mieszkańców z dofinansowaniem Piaseczno

Gmina Piaseczno w ramach projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 58 240,00 zł przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i organizację szkoleń dla 104 mieszkańców. Gmina nie ponosi finansowego wkładu własnego do projektu.

Planowane zajęcia odbywać się będą w:
-  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno
-  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A, 05-500 Józefosław
-  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy, 05-540 Zalesie Górne
-  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia w Zalesiu Dolnym, al. Kasztanów 12, 05-502 Zalesie Dolne
-  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia w Głoskowie, ul. Parkowa 8, 05-503 Głosków Letnisko
-  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno filia w Złotokłosie, ul. 3 Maja 30, 05-504 Złotokłos,
-  Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – Miejski Klub Seniora w Piasecznie, ul. Dworcowa 9, 05-500 Piaseczno.

Do 31.12.2018 trwa rekrutacja uczestników projektu. Zgłoszenia można wypełnić w każdej z placówek, w których będą odbywać się zajęcia. Regulamin i informacje na temat projektu dostępne są na www.biblioteka-piaseczno.pl oraz pod linkiem obok: Regulamin “Ja w internecie”.
Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Otwarta dwupasmówka na ulicy Okulickiego w Piasecznie

Uruchomiona została sygnalizacja świetlna na przebudowanym skrzyżowaniu ulicy Okulickiego z Julianowską. Na odcinku od ul. Julianowskiej do ul. Puławskiej obowiązuje już nowa organizacja ruchu na dwóch pasach w obu kierunkach. Wykonawca firma Skanska S.A., która realizuje inwestycję na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich deklaruje też, że do końca 2018 roku otwarte zostanie skrzyżowanie ul. Okulickiego z ul. Powstańców Warszawy.

Otwarta dwupasmówka na ulicy Okulickiego w Piasecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zamknięte centrum miasta podczas kiermaszu świątecznego – zmiany w komunikacji

W związku z organizacją imprezy mikołajkowej, połączonej z kiermaszem świątecznym w niedzielę 9 grudnia 2018 roku zostanie wyłączona z ruchu kołowego ul. Puławska od skrzyżowania z Jana Pawła II oraz ul. Kościuszki do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Autobusy pojadą zmienionymi trasami.
Informujemy, że wspomniany fragment ulic w centrum miasta, będzie wyłączony z ruchu kołowego od godziny 0.00 do godziny 21.00. Niedostępny będzie parking pod kościołem św. Anny oraz miejsca wzdłuż ul. Kościelnej.

Zamknięte centrum miasta podczas kiermaszu świątecznego – zmiany w komunikacji

Autobusy skierowane zostaną na trasy objazdowe:
724 w kierunku GERBERA: od skrzyżowania Puławska/Jana Pawła II ul.: Jana Pawła II – Wojska Polskiego – Gerbera – zawrotka na rondzie – Gerbera – GERBERA 02
727 w kierunku CM. POŁUDNIOWY-BRAMA PŁD., GŁOSKÓW-SZKOŁA: od skrzyżowania Puławska/Jana Pawła II ul.: Jana Pawła II – Wojska Polskiego – Sienkiewicza i dalej swoją trasą.
L-2, L-5, L12, L13, L32 w kierunku ZŁOTOKŁOS / BOBROWIEC / ZŁOTOKŁOS / PKP ZALESIE GÓRNE / JAZGARZEW-SZKOŁA: od skrzyżowania Puławska/Jana Pawła II ul.: Jana Pawła II – Wojska Polskiego – Sienkiewicza i dalej swoją trasą.
L-24, L-25 w kierunku CHYLICE/RYNEK: od skrzyżowania Puławska/Jana Pawła II ul.: Jana Pawła II – Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Kościuszki i dalej swoją trasą
Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:
– URZĄD MIASTA 01,
– KOLEJKA PIASECZYŃSKA 01.
Uruchamia się przystanek:
– KOLEJKA PIASECZYŃSKA 04 zlokalizowany na ul. Gerbera za skrzyżowaniem Wojska Polskiego/Sienkiewicza/Gerbera.
Na trasie objazdu obowiązują przystanki:
– WOJSKA POLSKIEGO 03 jako przystanek stały dla linii 724 i 727 oraz jako przystanek warunkowy dla linii L-2, L-5, L12, L13, L24 i L25, L32.
– KOLEJKA PIASECZYŃSKA 04 jako przystanek warunkowy dla linii 724.

Zamknięte centrum miasta podczas kiermaszu świątecznego – zmiany w komunikacji

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Organizacja ruchu na czas obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2018 roku w godz. 12.00-18.00 w związku z uroczystymi obchodami w Piasecznie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wprowadzona zostaje tymczasowa organizacja ruchu oraz wyznaczone są objazdy. Projekt dotyczy zamknięcia przejazdu ul. Puławską i ul. Kościuszki w obszarze placu Piłsudskiego. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z umieszczoną poniżej mapką objazdów oraz organizacją ruchu z opisem.

A+AA- ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS OBCHODÓW 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Nowe drzewa zastąpią chore w Piasecznie

Trwają prace związane z nowymi nasadzeniami wzdłuż ulicy Puławskiej i Kościuszki. Przygotowane zostały już miejsca gdzie posadzone zostaną nowe drzewa. Posadzonych zostanie 17 nowych drzew wzdłuż ul. Puławskiej oraz ul. Kościuszki. Będzie to 7 dębów kolumnowych odmiana „Fastigiata” o obwodzie pnia 30-35cm oraz 10 lip drobnolistnych odmiana „Greenspire” o obwodzie pnia 25-30cm.

NOWE DRZEWA ZASTĄPIĄ CHORE W PIASECZNIE

Niestety w międzyczasie usunięte muszą zostać rosnące w pasie drogowym przy ulicy Puławskiej 4 topole czarne odmiany „Italica”. Drzewa są w bardzo złym stanie zdrowotnym i zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. – W celu rzetelnej oceny ich stanu zostały wykonane dwie profesjonalne ekspertyzy dendrologiczne, z badaniem wnętrza pni drzew, wykonane przez prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka – mówi Grzegorz Chrabałowski, naczelnik wydziału utrzymania terenów publicznych.

NOWE DRZEWA ZASTĄPIĄ CHORE W PIASECZNIE

Od września trwa jesienna tura nasadzeń zieleni przez gminę. Posadzonych zostało już 36 drzew i prawie 3000 krzewów przy ul. Szpitalnej, Wojska Polskiego, Jarząbka, Puławskiej na odcinku od Raszyńskiej do energetycznej, oraz na cmentarzu komunalnym i w parkach kieszonkowych w Józefosławiu. Na przełomie października i listopada dosadzonych zostanie kolejnych 81 drzew i ponad 1000 krzewów.

NOWE DRZEWA ZASTĄPIĄ CHORE W PIASECZNIE

foto i info: UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Piaseczno miastem przyjaznym dla biznesu - ranking Forbesa

Według Forbes gospodarka w Polsce kwitnie przede wszystkim na peryferiach największych aglomeracji. Potwierdza to tegoroczny ranking Miast Przyjaznych dla Biznesu, w którym Gmina Piaseczno zajęła I miejsce w kategorii miejscowości od 50 do 149 tys. mieszkańców.

PIASECZNO MIASTEM PRZYJAZNYM DLA BIZNESU

Piaseczno utrzymuje się w czołówce przygotowanego przez redakcję „Forbesa” oraz Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu. Pierwsze miejsce otrzymało drugi rok z rzędu, a w 2016 r. uplasowało się na drugim miejscu. Ranking ten stanowi dobre podsumowanie osiągnięć gospodarczych gmin, gdyż tym razem o kolejności zadecydował nie jak ostatnio przyrost liczby firm w poprzednim roku, ale w całej kończącej się kadencji samorządu (lata 2015–2017). W Gminie Piaseczno działało na koniec 2017 r. 28 firm na 1000 mieszkańców. Sukcesywny przyrost liczby firm postępował od 178 w 2015 r. do 228 w zeszłym roku. Wyniki rankingu ogłoszono 26 czerwca 2018 r. we Wrocławiu podczas Kongresu Regionów. Nagrodę dla Piaseczna odebrała wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak.

PIASECZNO MIASTEM PRZYJAZNYM DLA BIZNESU

Miejsca pracy

Piaseczno chce wykorzystać widoczny w rankingu trend przenoszenia biznesów z centrów aglomeracji na sąsiednie obszary. Już teraz w okolicach Warszawy jest wiele firm transportowych, logistycznych, finansowych, magazynowych. W samym Piasecznie mamy też reprezentantów wysokorozwiniętych technologii. – Ten kierunek rozwoju trzeba wspierać, dlatego warto promować strefy aktywności gospodarczej wzdłuż budowanej trasy S7 (tzw.N-S) czy na terenach położonych pomiędzy Okulickiego i Energetyczną. Jestem przekonany, że w Piasecznie na terenach dawnych zakładów Polkolor czy Lamina jest miejsce na nowoczesny park technologiczny z prawdziwego zdarzenia. To jest miejsce, gdzie firmy mogą się rozwijać, wymieniać wiedzę z ośrodkami naukowymi, tu mogłaby się skoncentrować produkcja i usługi. Mieszkańcy naszej gminy znajdą pracę bliżej domu, a to przy okazji element działań na rzecz mniejszych korków i poprawy jakości powietrza – wyjaśnia wiceburmistrz Daniel Putkiewicz.

PIASECZNO MIASTEM PRZYJAZNYM DLA BIZNESU

Ul. Elektroniczna osią strefy biznesu

Aby pobudzić strefę aktywności gospodarczej przy Okulickiego Piaseczno zmienia pod kątem potrzeb biznesu plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między ul. Okulickiego a ul. Energetyczną. – Na ukończeniu jest przygotowywana na zlecenie gminy koncepcja ulicy Elektronicznej, która połączy obie arterie, stworzy główną oś strefy przemysłowej i skomunikuje cały ten teren – dodaje wiceburmistrz Putkiewicz. W budżecie gminy zabezpieczone są środki na opracowanie projektu budowy tej ulicy.

PIASECZNO MIASTEM PRZYJAZNYM DLA BIZNESU

Szczegółowe informacje na temat rankingu można znaleźć na stronie: www.forbes.pl

UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)