Menu
A+ A A-

Dawna remiza w Piasecznie okiem młodych architektów

Dzięki współpracy WSEiZ z Gminą Piaseczno, studenci kierunku Architektury po raz kolejny mieli możliwość projektowania na żywej tkance miejskiej.

DAWNA REMIZA W PIASECZNIE OKIEM MŁODYCH ARCHITEKTÓW

Przyszli architekci zmierzyli się z problemem przebudowy, znajdującego się w centrum miasta i będącego pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, budynku dawnej strażnicy OSP w Piasecznie przy ul. Puławskiej.

Swoje projekty studenci WSEiZ zaprezentowali 17 maja podczas spotkania Komisji Promocji Rady Miejskiej. Pomysły, które przedstawili, wywołały szeroką dyskusję wśród radnych oraz pracowników urzędu. Jedną z ciekawostek było zaproponowanie rozbudowy z wykorzystaniem półprzezroczystego betonu. – Każda z prezentacji ma w sobie coś ciekawego, trudno jest wskazać jeden, najlepszy projekt – podsumował spotkanie Burmistrz Zdzisław Lis.

Wszystkie prezentowane projekty przygotowane zostały na zajęciach z Projektowania Architektonicznego prowadzonych przez mgr. inż. Piotra Gastmana. Nad projektami studenci pracowali pojedynczo oraz w zespołach. Autorami referowanych prac są: Magda Tenbaum, Łukasz Tenbaum, Max Kevorkov, Krzysztof Lewandowski, Agata Oparcik, zespół: Magda Bałycz, Monika Łasicą i Ewelina Krześniak; zespół: Piotr Redens i Konrad Pyzel, Małgorzata Szymańska.

– Współpraca z uczelnią i ze studentami jest okazją do innowacyjnego podejścia w zakresie planowania i rozwoju gminy. Zależy nam na coraz ładniejszej architekturze miejskiej, zwłaszcza obszarów i miejsc użyteczności publicznej. Ciekawi nas spojrzenie młodych osób na przestrzeń miejską i doceniamy wkład jaki wnoszą w poprawę jej jakości. Dlatego rozwijać i kontynuować chcemy współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie – mówi Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

DAWNA REMIZA W PIASECZNIE OKIEM MŁODYCH ARCHITEKTÓW

Na takiej współpracy najwięcej zyskają mieszkańcy, ponieważ projekty przygotowane przez studentów zawierają w sobie wnikliwą analizę terenu i otoczenia z których wynikają interesujące rozwiązania projektowe. Kolejną pozytywną stroną jest możliwość wyboru najlepszej i najbardziej przemyślanej koncepcji dla gminnych inwestycji na przyszłość.

Łącznie przedstawionych zostało 8 prac projektowych. W artykule załączamy grafiki dwóch najciekawszych w opinii Komisji Promocji.

Planowane jest też zorganizowanie wystawy poglądowej prac przedstawionych przez studentów, podczas której mieszkańcy sami ocenić będą mogli ich inwencję.

UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Segregacja śmieci w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017

Gmina Piaseczno informuje, że pomimo wejścia w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Piaseczno będą obowiązywały dotychczasowe zasady segregacji do grudnia 2018r., z uwagi na obowiązujące umowy z Wykonawcami odbierającymi odpady. Zgodnie z § 6 ust. 3 w/w Rozporządzenia, umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujące w dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, które określają wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgody z rozporządzeniem, zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021r.

SEGREGACJA W GMINIE PIASECZNO OD 1 LIPCA 2017

W Gminie Piaseczno obowiązują następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Selektywne odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz worki do odbioru odpadów biodegradowalnych ma obowiązek zapewnić właściciel nieruchomości. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „suchych” i szkła zapewnia Gmina Piaseczno.
3. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się z podziałem na następujące frakcje:
a) Odpady surowcowe (tzw. „suche” gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia
b) Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
c) Bioodpady i odpady zielone (gromadzone w pojemnikach, kontenerach lub w przeźroczystych workach o pojemności max. 120 litrów dowolnego koloru z wyłączeniem koloru żółtego i zielonego). Zbiórka prowadzona jest w okresie od wiosny do jesieni (marzec – listopad).
d) Odpady zmieszane komunalne (gromadzone w opisanych pojemnikach lub kontenerach).

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian co do sposobu gromadzenia odpadów komunalnych, będziemy Państwa na bieżąco informować. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 736-29-83, 736-29-84, 736-29-85, 736-29-88 oraz na stronie internetowej: www.odpady.piaseczno.eu

Źródło: Gospodarka Odpadami - Segregacja w Gminie Piaseczno od 1 lipca 2017r. http://odpady.piaseczno.eu/segregacja-w-gminie-piaseczno-od-1-lipca-2017r/

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ NA OKRES 2017/2018

Zgodnie z art. 21 ustawy o p.p.w.d., wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.

UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przystanek Zalesie nr 89 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

PRZYSTANEK ZALESIE NR 89 - GAZETA SOŁECKA ZALESIE GÓRNE

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-89.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

Podczas czwartkowej sesji radni udzieli zarządowi absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. „Za” było 18 radnych, 2 „przeciw”, a 6 wstrzymało się od głosu.

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO 2017

Wcześniej wykonanie budżetu otrzymało pozytywną opinię biegłego rewidenta, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji rewizyjnej. Po głosowaniu starosta Ołdakowski podziękował zarówno tym, którzy go wsparli, jak i przeciwnikom. – Wiem, że jest parę rzeczy, które trzeba jeszcze poprawić. Tym z państwa, którzy głosowali „za” dziękuję za to, że nam ufacie. Obiecuję, że będę się starał, aby wszystko było robione jeszcze lepiej – powiedział Starosta.

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO 2017

Wojciech Ołdakowski podziękował również współpracownikom. - To jest nasz wspólny sukces. Tworzymy zespół - razem wygrywamy, a czasem razem również przegrywamy. Ale dzisiaj wygrywamy – zakończył Starosta.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

XII edycja Konkursu Fotograficznego Mazowsze Bliskie Sercu

Mazowsze temat rzeka - pod takim hasłem ruszyła właśnie dwunasta edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. To szansa dla fotografów amatorów. Do wygrania są bowiem warsztaty fotograficzne pod okiem specjalistów z ASP – w pierwszym etapie oraz karty podarunkowe na zakup sprzętu fotograficznego w drugim. Prace można nadsyłać do 30 czerwca br.

XII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MAZOWSZE BLISKIE SERCU

Hasło tegorocznej edycji nie jest przypadkowe. Nawiązuje do obchodzonego w tym roku „Roku Rzeki Wisły” oraz nowego albumu i przewodnika wydanych z tej okazji przez samorząd województwa mazowieckiego. Obie pozycje noszą tytuł „Mazowsze z biegiem Wisły” i ukazują województwo mazowieckie przez pryzmat największej polskiej rzeki. Organizatorzy liczą, że nadesłane na konkurs prace odzwierciedlą przeżycia oraz emocje związane z podróżowaniem i odkrywaniem niezwykłych, urokliwych i malowniczych miejsc na Mazowszu. – W tym roku organizujemy dwunastą już edycję konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”. Tym razem pod hasłem „Mazowsze – temat rzeka”. A to dlatego, że właśnie w tym roku zarówno w kraju, jak i na Mazowszu obchodzimy „Rok Rzeki Wisły”. Chcemy zachęcić Mazowszan do podróżowania po naszym regionie i odwiedzania jego ciekawych, malowniczych i tajemniczych zakątków. Czekamy na oryginalne i wyjątkowe zdjęcia. Do udziału w konkursie zachęcam wszystkich fotografów amatorów – zaprasza Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?
Wystarczy chwycić za aparat i zrobić oryginalne zdjęcie nawiązujące do tegorocznej tematyki. Ważne, aby nadesłane zdjęcia były wysokiej jakości i nawiązywały do hasła konkursu „Mazowsze – temat rzeka”. Prace konkursowe oceni jury.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografów amatorów – zarówno tych pełnoletnich, jak i nieco młodszych. W przypadku osób nieletnich potrzebna jest zgoda rodziców.

Jak wziąć udział w konkursie?
Należy zrobić zdjęcia wpisujące się w tematykę tegorocznej edycji konkursu, wypełnić formularz konkursowy, zeskanować go i wszystko razem przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca br.

XII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO MAZOWSZE BLISKIE SERCU

Etapy konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym z wszystkich prac zgłoszonych do konkursu jury wybierze 10 najlepszych. Ich autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych wspólnie przez samorząd województwa mazowieckiego i ASP w Warszawie. W drugim etapie jury dokona oceny zdjęć wykonanych podczas warsztatów fotograficznych i wybierze trzy najlepsze.

Nagrody dla laureatów
Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni kartami podarunkowymi do sklepu fotograficznego – za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 600 zł, II – 500 zł, a za III – 400 zł. Przyznana zostanie również nagroda publiczności (internautów) – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400 zł. Otrzyma ją ta osoba, której zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów – like’ów w głosowaniu trwającym na profilu na facebooku „Mazowsze Serce Polski”. Regulamin konkursu oraz formularze, które uczestnicy powinni wypełnić, zeskanować i przesłać są dostępne na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia. Szczegółowe informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 228 lub wysyłając pytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Agencja Pocztowa w Piasecznie ul. Jana Pawła II 9 / lok. 2a

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poczty Polskiej S.A w Agencji Pocztowej w Piasecznie na ul. Jana Pawła II 9/lok.2a Agencja Pocztowa czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach : 10:00-20:00 z przerwą techniczną w godz. 14:30-15:30 tel. 22 487 95 85

AGENCJA POCZTOWA W PIASECZNIE UL. JANA PAWŁA II 9 / LOK. 2A

W Agencji Pocztowej realizowane są m.in. następujące usługi Poczty Polskiej S.A.:
* przyjmowanie przesyłek - listów i paczek
* przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe
* przyjmowanie przekazów pocztowych
*sprzedaż znaczków, kopert, opakowań , towarów handlowych - wystawianie faktur
* wydawanie przesyłek awizowanych

ZAPRASZAMY!

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Rekordowe inwestycje na terenie powiatu piaseczyńskiego 2017

Na sesji 26 maja 2017 roku radni zatwierdzili, wprowadzone na wniosek Zarządu, zmiany budżetowe. Nakłady na inwestycje wzrosną o ponad 6 mln zł, a łączne wydatki na ten cel przekroczą 44 mln zł. Oznacza to kolejny rekord, ponieważ tak dużych nakładów inwestycyjnych nie było jeszcze nigdy.

REKORDOWE INWESTYCJE NA TERENIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO 2017

Zmiany umożliwiają zrealizowanie 8 nowych zadań oraz dofinansowanie 11 wcześniej zaplanowanych. Dzięki zwiększonym środkom wykonana zostanie dokumentacja 4 dróg powiatowych, rozpocznie się modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach oraz przebudowa Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.

Wkrótce rozpocznie się również remont drugiego piętra dawnego budynku łączności przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii - właśnie zabezpieczono środki na wykonanie niezbędnej dokumentacji. Po remoncie znajdzie się tam filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dobra wiadomość dla podopiecznych Domów Dzieci w Pęcherach! Już niedługo doczekają się tak potrzebnego samochodu. Przeznaczono na ten cel 100 tys. zł.

- Zwiększenie wydatków na inwestycje było możliwe dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz dzięki dotacji z budżetu państwa - tłumaczy Ksawery Gut, członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za inwestycje. - Cieszę się, że się udało. Praca wre i widać to gołym okiem. W planie inwestycyjnym Powiatu znajdują się aż 52 zadania.

​Biuro Promocji Powiatu Piaseczyńskiego
 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Bezpłatny kurs komputerowy

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy. 

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Kryteria dostępu do projektu:
• wiek-powyżej 25 r .ż
• wykształcenie maksymalnie średnie (może być LO, technikum z maturą, ale policealne i studia wyższe już nie)
• osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się w powiecie piaseczyńskim
• nie uczestniczył w LLL 2013-2015

Tryb szkoleń :
• 1h szkoleń – 60 minut łącznie 140 h

Szkolenia komputerowe prowadzone jest na poziomie podstawowym-50 osób (5gr. x śr.10 osób) oraz na poziomie średniozaawansowanej- 60 osób (6 grx śr.10 osób). Poziom podstawowy obejmuje: - 132 h kursu, składającego się z ECDL e-Obywatel +DIGCOMP 17 (rozwiązywanie problemów) - 6h/dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu

Poziom średniozaawansowany obejmuje:
- 120h kursu, obejmującego 6 modułów (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze kalkulacyjne, S3 IT Security, S9 - Rozwiązywanie problemów.
Każdy z modułów trwa 20 godzin. - 6h/dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu • bufet kawowy + ciepły posiłek (1 danie), zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne

Kurs języka angielskiego trwa łącznie 120h
Prowadzony będzie na dwóch poziomach: elementary oraz pre-intermediate.
Kończyć się one mają certyfikatem na poziomie B1.
• 4h na dzień (pon.- piątek) – 2-4 razy w tygodniu lub 6h na dzień (sob-niedz).
• bufet kawowy, zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)