Menu
A+ A A-

Przystanek Zalesie nr 96 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

GAZETA SOŁECKA ZALESIE GÓRNE

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-96.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przedsiębiorco załóż profil zaufany

Urząd Skarbowy w Piasecznie zachęca podatników, a zwłaszcza podatników VAT do zakładania i korzystanie z profilu zaufanego. Kluczowym elementem prawidłowego wysłania JPK_VAT jest jego autoryzacja (plik JPK_VAT trzeba uwierzytelnić). Do tego służy m.in. bezpłatny profil zaufany (eGO). Dzięki temu podatnik zyskuje pewność, że w dniu wysyłki jest gotowy oraz właściwie autoryzuje i podpisze JPK_VAT. Jest to metoda autoryzacji JPK_VAT rekomendowana przez Ministerstwo Finansów. Niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy zakładali profil zaufany (eGO) już teraz i nie czekali z tym do ostatniego momentu. Podatnik VAT ma obowiązek wysyłania JPK_VAT już za styczeń 2018 r. tj pierwszy już do 25 lutego 2018 r.

PRZEDSIĘBIORCO ZAŁÓŻ PROFIL ZAUFANY

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wsparcie dla bezrobotnych

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie pozyskał już ponad 207 tys. zł na szkolenia oraz prawie 700 tys. zł na staże. Ponadto ponad milion złotych zostanie przeznaczone na jednorazową pomoc na podjęcie działalności gospodarczej (nabory zostaną ogłoszone w marcu). Łączna wartość projektu wynosi 2 054 363 zł.

WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH

Od 5 lutego 2018 roku do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Piasecznie spełniających poniższe kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
1. Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie
2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
3. Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
4. Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

Szczegóły oraz wnioski do pobrania: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3168,Nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-bezrobotnych-do-30-roku-zycia-w-r.html

Dodatkowo, również od 5 lutego do wyczerpania funduszy, będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

O szkolenia mogą ubiegać się osoby posiadające deklarację zatrudnienia bądź oświadczenie o zamiarze założenia działalności gospodarczej w trakcie 2 miesięcy po ukończonym udziale w projekcie PO WER. Podjęcie pracy musi być poświadczone umową o pracę na co najmniej 3 miesiące, przynajmniej ½ etatu.

Realizowane szkolenia muszą odpowiadać na bieżące potrzeby rynku pracy zgodnie z Barometrem zawodów (deficytowych) lub będą zgodne z potrzebami konkretnych pracodawców.

Preferowane będą szkolenia, które kończą się uzyskaniem przez uczestników uprawnień, tj. zdanym egzaminem państwowym i otrzymaniem formalnego dokumentu.

Szczegóły oraz wnioski do pobrania: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3167,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-dla-osob-do-30-roku-zycia.html

WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH

ABY ZGŁOSIĆ CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE NALEŻY:
1. Wypełnić wniosek na szkolenie indywidualne wraz załącznikami
2. Z wypełnionym wnioskiem zgłosić się do swojego doradcy klienta w celu uzyskania opinii i weryfikacji kryteriów kwalifikowalności
osoby z zasiłkiem: doradca klienta pok. 14 ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno
osoby bez zasiłku: doradca klienta ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno
3. Złożyć kompletny wniosek u swojego doradcy klienta bądź w dziale szkoleń w pok. 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno, numer telefonu: 22 737 62 12)

MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK NA JEDNO SZKOLENIE
Uczestnik projektu powinien przed rozpoczęciem udziału w projekcie wskazać numer rachunku bankowego, na który Powiatowy Urząd Pracy będzie przekazywał świadczenie przysługujące uczestnikowi projektu.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Galeria sztuki w dawnej strażnicy

W budynku dawnej strażnicy OSP przy ul. Kościuszki gmina planuje umieścić nowoczesną galerię sztuki. Powstaje właśnie koncepcja przebudowy oraz rozbudowy tego budynku.

GALERIA SZTUKI W DAWNEJ STRAŻNICY

Po wyprowadzce z remizy strażaków z OSP rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłego wykorzystania tego obiektu. Do przedstawienia swoich pomysłów na przebudowę strażnicy, będącej pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gmina zaprosiła studentów z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Tak chcieli mieszkańcy

Efektem współpracy z uczelnią było powstanie ośmiu prac projektowych stworzonych na zajęciach z projektowania architektonicznego prowadzonych przez mgr. inż. Piotra Gastmana. Wizualizacje stworzone przez studentów zostały najpierw zaprezentowane radnym podczas posiedzenia Komisji Promocji Rady Miejskiej, a następnie mieszkańcom na wystawie umieszczonej na ścianie budynku dawnej strażnicy.

– Prace studentów były dla nas inspiracją przy wyborze jednego z kilku wariantów koncepcji przebudowy tego budynku, które zostały przygotowane przez firmę projektową – podkreśla Daniel Putkiewicz, I zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

O wyborze przeznaczenia obiektu zdecydowały wyniki internetowej i facebookowej ankiety wśród mieszkańców. Większość z nich wskazywała, że dawna strażnica po przebudowie powinna pełnić funkcje związane z kulturą.

Zgodnie z zaakceptowaną przez kierownictwo Urzędu koncepcją, budynek dawnej strażnicy OSP przejdzie dużą metamorfozę. – Zależy nam na zachowaniu jego zabytkowego charakteru, ale jednocześnie chcemy stworzyć nowoczesny i funkcjonalny obiekt, który poprawi estetykę przestrzenną centrum miasta – mówi Daniel Putkiewicz.

Dwa budynki połączone szklanym łącznikiem

Koncepcja przebudowy budynku dawnej strażnicy zakłada przekształcenie go w miejską galerię sztuki. Zabytkowy obiekt miałby zyskać nowoczesne oblicze dzięki zamianie drewnianych wrót na elementy szklane. Elewacji przywrócony zostałby biały kolor.

Znajdujące się w pobliżu budynku garaże, które zostały dobudowane w latach 50. ubiegłego wieku, zostałyby wyburzone. W ich miejsce powstałby dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle i elewacji wykończonej płytami włókno-cementowymi oraz naturalnym drewnem.

Nowy obiekt z budynkiem byłej strażnicy połączyłby przeszklony łącznik.

Główne wejście do budynku strażnicy zostało zaprojektowane od strony placu przed domem parafialnym. Prowadziłoby ono do centralnego holu, w którym znajdowałyby się kawiarnia i punkt informacyjny. – Do kawiarni można byłoby wejść także od strony zachodniej, przez podcień i ogródek w nowo powstałym pasażu, gdyż koncepcja przebudowy budynku przewiduje umożliwienie przejścia pomiędzy Muzeum Regionalnym a krzyżem papieskim – informuje Anna Bednarska, pełnomocnik burmistrza.

Zgodnie z koncepcją, do budynku prowadziłoby jeszcze wejście serwisowe (od strony ratusza), a także wyjście ewakuacyjne (od strony ul. Puławskiej), którym mogłyby być dostarczane wielkogabarytowe eksponaty.

Galeria i czytelnia

Główna przestrzeń ekspozycyjna miałaby być usytuowana w starym budynku strażnicy. – Chcemy zlikwidować istniejące tam obecnie ściany działowe, dzięki czemu uzyskamy dużą, podłużną salę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy mogli wydzielać mniejsze pomieszczenia za pomocą mobilnych ścianek działowych – mówi Anna Bednarska.

Wysoki na dwie kondygnacje hol ma umożliwić prezentację dużych dzieł, w tym obrazów i plakatów. Mają być one prezentowane na ścianie, która będzie doświetlona świetlikiem dachowym i którą będzie można oglądać także z poziomu antresoli, na której z kolei ma znajdować się księgozbiór czytelni.

W nowej części budynku planowane jest usytuowanie pomieszczeń pomocniczych. Na parterze mają znaleźć się kawiarnia/czytelnia (wraz z zapleczem), pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz węzeł sanitarny. Na piętrze koncepcja przewiduje natomiast umiejscowienie pomieszczeń administracyjnych, socjalnych oraz pomocniczych.

Obiekt ma być w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku ma powstać winda, która umożliwi swobodną komunikację pomiędzy kondygnacjami.

– Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów to około 397 mkw., a ich kubatura to 25 825 metrów sześciennych. Według szacunkowej wyceny koszt tego przedsięwzięcia może wynieść około 3 mln zł brutto – podsumowuje koncepcję przebudowy i rozbudowy strażnicy Anna Bednarska.

– W planie budżetu gminy Piaseczno na przyszły rok zaplanowane zostały środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego obiektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności, jest szansa, że realizacja inwestycji rozpocznie się w roku 2019 – mówi Daniel Putkiewicz.

UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Przystanek Zalesie nr 95 - Gazeta Sołecka Zalesie Górne

Przystanek Zalesie to regularnie wydawana gazetka sołecka. Ukazuje się od maja 2008 roku jako miesięcznik w nakładzie papierowym w standardowej ilości 700 szt. Jej podstawowym celem jest informowanie lokalnej społeczności o działaniach podstawowego szczebla samorządu czyli Rady Sołeckiej i inicjatywach społeczno - kulturalnych podejmowanych w Zalesiu Górnym i sąsiednich miejscowościach.

PRZYSTANEK ZALESIE NR 95 - GAZETA SOŁECKA ZALESIE GÓRNE

Najnowszy numer gazety Przystanek Zalesie: przystanek-zalesie-95.pdf. Zachęcamy mieszkańców, do pobrania gazetki Zalesia i zapoznania się z jej zawartością.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno zapłacisz kartą i telefonem

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, można już płacić kartą płatniczą i telefonem. UMiG Piaseczno uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY PIASECZNO ZAPŁACISZ KARTĄ I TELEFONEM

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. – Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji – mówi Zdzisław Lis, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

UMiG Piaseczno

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)