Menu
A+ A A-

Bezpłatny kurs komputerowy

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy. 

BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY

Kryteria dostępu do projektu:
• wiek-powyżej 25 r .ż
• wykształcenie maksymalnie średnie (może być LO, technikum z maturą, ale policealne i studia wyższe już nie)
• osoba zamieszkująca, pracująca lub ucząca się w powiecie piaseczyńskim
• nie uczestniczył w LLL 2013-2015

Tryb szkoleń :
• 1h szkoleń – 60 minut łącznie 140 h

Szkolenia komputerowe prowadzone jest na poziomie podstawowym-50 osób (5gr. x śr.10 osób) oraz na poziomie średniozaawansowanej- 60 osób (6 grx śr.10 osób). Poziom podstawowy obejmuje: - 132 h kursu, składającego się z ECDL e-Obywatel +DIGCOMP 17 (rozwiązywanie problemów) - 6h/dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu

Poziom średniozaawansowany obejmuje:
- 120h kursu, obejmującego 6 modułów (B1 Podstawy pracy z komputerem, B2 Podstawy pracy w sieci, B3 Przetwarzanie tekstów, B4 Arkusze kalkulacyjne, S3 IT Security, S9 - Rozwiązywanie problemów.
Każdy z modułów trwa 20 godzin. - 6h/dziennie, w tym 2 przerwy, 2-4 razy w tygodniu • bufet kawowy + ciepły posiłek (1 danie), zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne

Kurs języka angielskiego trwa łącznie 120h
Prowadzony będzie na dwóch poziomach: elementary oraz pre-intermediate.
Kończyć się one mają certyfikatem na poziomie B1.
• 4h na dzień (pon.- piątek) – 2-4 razy w tygodniu lub 6h na dzień (sob-niedz).
• bufet kawowy, zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne.