Menu
A+ A A-

Nocny Bieg Żołnierzy Niezłomnych Piskórka Las Chojnowski

Zapraszamy na pierwszą edycje Biegu Żołnierzy Niezłomnych, który wystartuje równo o 24:00 w nocy ze środy (28.02.2018) na czwartek (01.03.2018)! Organizatorem głównym jest Starostwo Powiatowe w Piasecznie wraz ze wsparciem merytorycznym od Extreme Warrior Park! Trasa biegnie przez Las Chojnowski – od startu koło Grochowej do mety w Piskórce, przy krzyżu przy skrzyżowaniu ul. Głównej z Jagodową. – Zapraszamy wszystkich do uczczenia pamięci Niezłomnych – zachęca Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski. – Długość trasy wynosi 1963 metry i jest to dystans symboliczny. W 1963 roku we wsi Majdan ujęto Józefa Franczaka, pseudonim „Laluś”, ostatniego Żołnierza Wyklętego – tłumaczy starosta.

NOCNY BIEG ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH PISKÓRKA LAS CHOJNOWSKI

Na trasie będzie można spotkać przeszkody zarówno naturalne, jak i techniczne takie jak zasieki i noszenie drewnianego bala. Na części odcinka może pojawić się błoto oraz woda. W biegu mogą wziąć udział osoby, które dokonają wcześniejszego zgłoszenia na stronie zapisów lub zapiszą się bezpośrednio w biurze zawodów. Liczba miejsc jest ograniczona. Powiat Piaseczyński zaprasza również osoby niepełnoletnie z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na udział w zawodach. Na mecie czeka na Was pięknie wykonany okolicznościowy medal! Do zobaczenia na starcie!

NOCNY BIEG ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH PISKÓRKA LAS CHOJNOWSKI

Nocny Bieg Żołnierzy Niezłomnych Piskórka
Kiedy: 24:00 w nocy ze środy (28.02) na czwartek (01.03)
Biuro Zawodów: Główna 55, 05-540 Piskórka
Biuro czynne od 23:00, Odprawa 23:40
Limit: 120 osób
Bilet darmowy, obowiązkowa rejestracja.
Zapisy i regulamin na stronie https://extremewarriorpark.pl/bieg-zolnierzy-niezlomnych/

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

III Prażmowski Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej w Prażmowie

Zapraszamy do udziału w III Prażmowskim Mikołajkowym Turnieju Piłki Siatkowej, który odbędzie się w dniu 2 grudnia 2017 roku na sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Prażmowie. Turniej przeznaczony jest dla drużyn amatorskich: damskich, męskich lub mieszanych. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie u organizatora w dniu turnieju formularza zgłoszeniowego, podpisanego przez każdego uczestnika (do pobrania poniżej). W skład zespołu może wchodzić min. 6, a maks. 10 zawodników.

PRAŻMOWSKI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W PRAŻMOWIE

Zgłoszenia przyjmowane są przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel.: 504 53 53 53, do 1 grudnia 2017 r., do godz. 15:00. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, kontakt telefoniczny oraz nazwę drużyny. W turnieju może uczestniczyć maks. 6 drużyn – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy (38.50 KB)
Regulamin (215.89 KB)

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

IV Bieg św. Franciszka Prażmów 2017

Gmina Prażmów, Parafia św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie oraz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja serdecznie zapraszają na IV Bieg św. Franciszka do Prażmowa, który odbędzie się w sobotę 7 października 2017 roku. Wszystkich sympatyków lekkiej atletyki zapraszamy do zapisów: Limit 100 miejsc. Bieg bez opłaty startowej. Zapisy na stronie internetowej: www.kondycja.com.pl/startmeta/

BIEG ŚW. FRANCISZKA PRAŻMÓW 2017

Bieg św. Franciszka Prażmów program:
10:00 – 11:00 Zapisy do Biegu Dzieci, Młodzieży i Głównego
11:00 Start Biegu Dzieci 500 m
11:30 Start biegu Młodzieży 1500 m
12:00 Start Biegu Głównego na 5 km
12:00 bieg z Psem 5 km wspólnie z biegiem Głównym, tylko i wyłącznie za zgodą organizatora

REGULAMIN

 • Popularyzacja biegu jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz zdobywanie nowych jej zwolenników.
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Prażmów i okolic.
 • Integracja środowiska lokalnego i sportowego.

II ORGANIZATORZY

 • Gmina Prażmów
 • Współorganizatorzy:
 • Parafia w Prażmowie
 • Wykonawca:
 • Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe ,,Kondycja”

III TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg odbędzie się dnia 7 Października 2017 r. o godz. 10:00 w Prażmowie (tuż obok kościoła)

 

IV PROGRAM MINUTOWY

 • 10:00 – 11:00 Zapisy do biegów + gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych.
 • 11:00 Start Biegu Dzieci 500 m
 • 11:30 Start biegu Młodzieży 1500 m
 • 12:00 Start Biegu Głównego na 5 km. (bieg z psem wspólnie z biegiem Głównym, tylko i wyłącznie za zgodą organizatora )

V UCZESTNICTWO

 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 8.10.2016 w Biurze zawodów tuż obok Kościoła w Prażmowie.
 • W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 7.10.2017 r. ukończą 12 lat.
 • W biegu na 1500 m prawo startu mają dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej
 • W biegu na 500 m prawo startu mają dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.
 • Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
 • W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w czasie trwania biegu jest ostateczna.
 • Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
 • Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.

VI ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny do dnia 04.10.2017r. do godz. 11 00
 • Organizator ustala łączny limit 100 osób / 500 m, 1500 m oraz 5 km.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu limitu.

VII BIURO ZAWODÓW

 • Biuro zawodów w godz. 10:00 – 11:30 tuz obok kościoła w Prażmowie obok linii startu.

VIII POMIAR CZASU

 • Pomiaru czasu i ustalenia kolejności w poszczególnych biegach będzie dokonywało Stowarzyszenie Kondycja za pośrednictwem elektronicznego stopera z drukarką.
 • Karta startowa powinna być umieszczona z przodu tak, aby była całkowicie widoczna.
 • Zawodnicy nie zapisani online mogą nie otrzymać wyniku na mecie.

IX KLASYFIKACJE

 • W biegach na 500 m, 1500 m i Głównym na 5 km m prowadzona będzie klasyfikacja K i M.
 • W biegu z Psem na 5 km bez podziału na kat. K i M.

X NAGRODY

 • We wszystkich biegach K i M zawodnicy otrzymują pamiątki z biegu.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i przestrzegać jego treści.
 • Pobranie przez zawodnika numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników biegu wywiadu i robienia mu zdjęć oraz filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystywane w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Zawodnicy uczestniczą w biegach na swoją odpowiedzialność. Za własne działania odpowiadają według przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 • Zawodnikom startującym zabrania się zażywania wyżej wymienionych środków oraz substancji zarówno przed biegiem, jak i w jego trakcie, pod karą wykluczenia z biegu. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższego zakazu, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia zawodnika z udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
 • Zawodnicy powinni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Osobę niepełnoletnią zgłasza osobiście rodzic lub prawny opiekun i ponosi pełną odpowiedzialność za jej start.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.
 • Podczas crossu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 • Koszty przejazdu i noclegu ponoszą uczestnicy.
 • Protesty w formie pisemnej można będzie składać w biurze zawodów do 15 minut po zakończeniu biegu.
 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor po konsultacji z sędzią.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Bieg św. Jana w Kędzierówce 2017

25 czerwca 2017 roku zapraszamy na III Bieg św. Jana w Kędzierówce. Biuro zawodów rozpocznie pracę od godz. 13:00 i wtedy wystartują zabawy ruchowe dla dzieci. Bieg główny rozpocznie się od godz. 15:00. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny do dnia 23.06.2017 r. do godz. 9.00 pod adresem www.kondycja.com.pl/startmeta/

BIEG ŚW. JANA W KĘDZIERÓWCE 2017

Organizator ustala łączny limit 100 osób / 500 m 1500 m oraz 3,5 km. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji po osiągnięciu limitu. Biuro zawodów czynne będzie w godz 13:00-14:30. Regulamin: http://www.kondycja.com.pl/bieg-sw-jana/

BIEG ŚW. JANA W KĘDZIERÓWCE 2017

Bieg św. Jana w Kędzierówce program:
13:00 - 14:30 Zapisy do biegów+ gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych
13:50 Start Biegu Dzieci 500 m
14:15 Start biegu Młodzieży 1500 m
15:00 Start Biegu Głównego i Marszu na 3,5 km.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)