Menu
A+ A A-

II Bieg św. Franciszka w Prażmowie

Gmina Prażmów oraz Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Kondycja serdecznie zapraszają na Bieg św. Franciszka, który odbędzie się w Prażmowie w sobotę 10 października 2015 r. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronie internetowej do dnia 7.10.2015r. do godz. 11 00 https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=1918 Biuro zawodów otwarte będzie w godz. 10:00 – 13:00 tuż obok kościoła w Prażmowie obok linii startu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem II Biegu św. Franciszka (pdf).

II Bieg św. Franciszka w Prażmowie

Program Biegu św. Franciszka w Prażmowie:
10:00 - 11:00 Zapisy do Biegu Dzieci, Młodzieży i Głównego
10:30 Start Biegu Dzieci 500 m
11:00 Start biegu Młodzieży 1500 m
12:00 Start Biegu Głównego na 5000 m
12:00 bieg z Psem 5000 m wspólnie z biegiem Głównym)
Wszystkich sympatyków lekkiej atletyki zapraszamy do zapisów: Limit 150 miejsc. Bieg bez opłaty startowej.

Uczestnictwo w Biegu św. Franciszka:
- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w dniu 10.10.2015 w Biurze zawodów tuż obok Kościoła w Prażmowie.
- W biegu głównym mają prawo startu osoby, które do dnia 10.10.2015 r. ukończą 12 lat.
- W biegu na 1500 m prawo startu mają dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej.
- W biegu na 500 m prawo startu mają dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.
- Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis startującego na karcie zgłoszeniowej lub oświadczenie potwierdzające start na własną odpowiedzialność.
- W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego, decyzja lekarza przed startem i w czasie trwania biegu jest ostateczna.
- Uczestnicy do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu.
- Odbieranie numerów startowych odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych.