Menu
A+ A A-

Szopka bożonarodzeniowa konkurs w Tarczynie

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie ogłasza konkurs na Szopkę bożonarodzeniową. Prace należy składać u organizatora do 19 grudnia 2017 r.  Na adres: Gminny Ośrodek Kultury ul. J. Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową zostanie zorganizowana wystawa. Rozdanie nagród odbędzie się w styczniu 2018 roku.

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA KONKURS W TARCZYNIE

I. Cele konkursu Szopka Bożonarodzeniowa:
- Kultywowanie wśród uczniów tradycji wykonywania szopek,
- Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
- Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej.

II. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje następujące kategorie:
- przedszkola - grupa 5 lat i 6 lat
- klasa I – III szkoły podstawowe
- klasa IV – VI szkoły podstawowe
- klasa VII i klasa II -III gimnazjum - szopki rodzinne

III. Warunki uczestnictwa: Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę przestrzenną wykonaną samodzielnie, dowolną techniką i z dowolnych materiałów. Ocenie nie będą podlegać szopki zbiorowe ( nie dotyczy kat. Rodzinna) oraz zakupione szopki jak i figurki.

Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona trwale umocowaną i nie uszkadzającą kompozycji kartką informacyjną zawierającą imię i nazwisko, wiek autora (kategoria), adres, nazwę szkoły tel. kontaktowy.