Menu
A+ A A-

Tu mieszkam - tu płacę podatki

Jeżeli gmina Tarczyn jest miejscem, gdzie mieszkasz i gdzie chcesz żyć coraz wygodniej i bezpieczniej, rozlicz PIT w swojej gminie – w ten sposób przekażesz część podatku na jej rozwój. Nie musisz być zameldowany w gminie Tarczyn, by znaczna część Twojego podatku zasiliła jej budżet. Wystarczy, że mieszkasz w naszej gminie i w swoim zeznaniu podatkowym wpiszesz gminny adres.

TU MIESZKAM - TU PŁACĘ PODATKI

Twój podatek ma wpływ na poprawę warunków Twojego życia – budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, unowocześnianie szkolnictwa, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej a także na działalność kulturalną. Pamiętaj! Razem tworzymy naszą Gminę.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

XV edycja konkursu Gmina Fair Play

Samorządy pokażą, jak walczą o inwestorów. Najlepsze pomysły gmin na pozyskanie inwestycji już po raz 15. ocenią eksperci konkursu Gmina Fair Play. W tym roku szczególną uwagę zwrócą na gminy, które by pozyskać inwestorów, tworzą realne, długofalowe wizje rozwoju. Czas na zgłoszenia upływa 30 kwietnia.

XV edycja konkursu Gmina Fair Play

Konkurs „Gmina Fair Play” w tym roku z racji jubileuszu realizowany jest w odświeżonej formule pod hasłem „Samorząd z wizją”. Polskie gminy doszły do punktu, w którym zaczynają dostrzegać potrzebę zweryfikowania swoich długofalowych priorytetów, którym podporządkowane są plany strategiczne i dzięki którym rozwój gminy jest płynny i spójny, uwzględniający przyszłe wyzwania.

W tegorocznej edycji zbadamy m.in. czy polityka inwestycyjna pokrywa się z długofalowymi potrzebami gminy, czy założony plan jest realistyczny i w jakim stopni jego realizacja przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy warunków życia mieszkańców, zaspokajania ambicji zawodowych czy podnoszenia atrakcyjności regionu – zapowiada dr Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Konkursu.

XV edycja konkursu Gmina Fair Play

Rozwój z głową

Samorządy, które mają konkretną i perspektywiczną wizję swojego rozwoju, mogą się nią pochwalić przed całą Polską. Celem konkursu „Gmina Fair Play” jest docenienie tych polskich gmin, które potrafiły wypracować ambitną wizję stanu docelowego i ją realizują, które świadomie planują swój rozwój, a ich działania bazują na zrozumieniu potrzeb inwestora i społeczności lokalnej oraz wypracowaniu obopólnych korzyści.

Samorząd z wizją już na etapie planowania inwestycji dba, by jej pozytywne efekty były odczuwalne przez wiele lat, a powstała inwestycja była impulsem do dalszego rozwoju regionu – podkreśla dr Mieczysław Bąk.

Dotychczasowi laureaci konkursu to gminy, które na przestrzeni lat znacznie rozwinęły swoje standardy obsługi inwestorów. Na ich terenach zrealizowano lub realizuje się duże projekty, także kluczowe w skali regionu, czy inwestycje indywidualne wpływające na zwiększenie potencjału rozwojowego danej gminy. Co roku organizatorzy prezentują wyróżnione gminy potencjalnym inwestorom, m.in. podczas misji podczas misji gospodarczych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, przy której konkurs jest afiliowany.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią podczas uroczystej gali w Warszawie.

XV edycja konkursu Gmina Fair Play

GMINY, KTÓRE JUŻ PRZYSTĄPIŁY DO KONKURSU:
mazowieckie: Gmina Wiskitki, Gmina Góra Kalwaria, Gmina Błonie, Gmina Brwinów, Gmina Tarczyn, Gmina Lesznowola
podkarpackie: Gmina Tryńcza, Gmina Brzozów
kujawsko-pomorskie: Gmina Płużnica
dolnośląskie: Gmina Międzylesie
wielkopolskie: Gmina Kleszczewo
łódzkie: Gmina Bełchatów, Gmina i Miasto Warta
lubuskie: Gmina Babimost

Więcej informacji o samorządach i jubileuszowej edycji konkursu na www.gmina.fairplay.pl Organizatorami konkursu są Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

WYBIERZ PERŁY MAZOWSZA 2015

Stowarzyszenie Perły Mazowsza we współpracy z gminami powiatu piaseczyńskiego zaprasza do udziału w plebiscycie na najlepszą firmę i najciekawsze wydarzenie 2015 roku. Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie oraz wyłonienie najpopularniejszych wydarzeń.

PERŁY MAZOWSZA 2015

W plebiscycie przewidziano dwie kategorie. Pierwsza skierowana do przedsiębiorców - „Perła Przedsiębiorczości Powiatu Piaseczyńskiego” wyłoni w każdej gminie podmiot, który swoimi wynikami ekonomicznymi oraz swoją aktywną społeczną postawą wyróżnia się na rynku i zyskuje poparcie mieszkańców. W drugiej kategorii „Perła Mazowsza 2015” zostanie wybrane najciekawsze wydarzenie (np. akcja plenerowe, festiwal, konkursy, event) bądź najlepsza oferta turystyczna naszego regionu (np. miejsce, usługa, danie itp).

PERŁY MAZOWSZA 2015

Głosować można wypełniając dostępną w urzędach gmin ankietę papierową lub poprzez stronę www.perlymazowsza.pl Dla osób lubiących kontakt telefoniczny udostępniony został specjalny numer telefonu 786 202 066 pod którym można uzyskać dodatkowe informacje i zagłosować w plebiscycie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne. Zgłoszenia do plebiscytu można dokonać na stronie http://www.perlymazowsza.pl/ lub wypełniając ankietę dostępną w Urzędach Gmin.

PERŁY MAZOWSZA 2015

Wybór zostanie dokonany przez kapitułę plebiscytu złożoną z burmistrzów i wójtów gmin powiatu piaseczyńskiego. Głosowanie trwa do 10 lutego 2016 r. Rozdanie nagród nastąpi 19 lutego 2016 r. na gali finałowej, która odbędzie się w Centrum Kultury w Tarczynie.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Debata o bezpieczeństwie w gminie Tarczyn

Zapraszamy mieszkańców gminy Tarczyn do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 19 listopada o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn przy ul. Stępkowskiego 17. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

Debata o bezpieczeństwie w gminie Tarczyn

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W związku z tym, 19 listopada 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn przy ul. Stępkowskiego 17 odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Tarczyn.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (1 Komentarz)