Logo

Mieszkam w gminie Tarczyn i na rzecz tej gminy płacę podatki

Po raz kolejny chcę zachęcić Mieszkańców naszej gminy do przekazania części swojego podatku PIT na rzecz gminy Tarczyn. W roku 2018 udział gmin w podatku PIT wyniesie 37,98%. Tak więc z każdego 1000 zł podatku, który odprowadzają Państwo do Urzędu Skarbowego 379,8 zł wraca do budżetu gminy, w której Państwo zamieszkują.

MIESZKAM W GMINIE TARCZYN I NA RZECZ TEJ GMINY PŁACĘ PODATKI

Z roku na rok dochód gminy Tarczyn z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) rośnie, co jest wynikiem przyrostu liczby mieszkańców, wzrostem ich zamożności oraz akcji zachęcającej do płacenia podatku na rzecz naszej gminy. Jest jednak jeszcze wielu mieszkańców, którzy w deklaracjach podatkowych wpisują miejscowości swego zameldowania i to do budżetów tych gmin trafiają ich podatki.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednym z najważniejszych dochodów gminy Tarczyn i w większości jest przeznaczany na inwestycje.

Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi niedogodnościami. Nie wymaga zmiany zameldowania, wymiany dokumentów czy załatwiania innych spraw urzędowych. Jedyną zmianą będzie zmiana właściwości urzędu skarbowego.

Jak to zrobić?

Jeśli rozliczają się Państwo z podatku dochodowego na formularzu PIT-37, to wystarczy wpisać:
- w części A – Urząd Skarbowy, ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno
- w części B – adres zamieszkania na terenie gminy Tarczyn.
Jeżeli chcą Państwo wskazać miejsce zamieszkania w gminie Tarczyn poza okresem rocznego rozliczenia, należy wypełnić formularz ZAP-3 i złożyć go w Urzędzie Skarbowym.

Proszę pamiętać, żeby o zmianie urzędu skarbowego powiadomić pracodawcę.

Państwa podatek ma wpływ na poprawę warunków naszego życia – budowę dróg, kanalizacji, wodociągów, unowocześnianie szkolnictwa, rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a także na działalność kulturalną. Pamiętaj! Razem tworzymy naszą Gminę.

Alfred Kohn, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie

Tagi: Tarczyn Płać podatki tam, gdzie mieszkasz
powiat-piaseczynski.info All rights reserved.