Menu
A+ A A-

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

26 lutego 2014 roku Lokalna Grupa Działania Perły Mazowsza rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze można zdobyć m.in. na odnowę i rozwój wsi. Nabór potrwa do 18 marca. Do podziału jest ponad 1,5 mln zł.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Mieszkańcy mają do wyboru trzy działania, w ramach których mogą ubiegać się o pomoc finansową: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe projekty" (limit środków: 175 436,00 zł), "Odnowa i rozwój wsi"(limit: 1.061.932,00 zł) oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"(limit: 300.000,00 zł). Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD "Perły Mazowsza" w Tarczynie przy ul. Rynek 8a. Wszelkie niezbędne dokumenty, w tym: formularz wniosku o przyznaniu pomocy, instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru operacji i typu operacji oraz karty oceny można znaleźć na: www.lgd-tp.pl