Menu
A+ A A-

Debata o bezpieczeństwie w gminie Tarczyn

Zapraszamy mieszkańców gminy Tarczyn do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 19 listopada o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn przy ul. Stępkowskiego 17. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

Debata o bezpieczeństwie w gminie Tarczyn

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W związku z tym, 19 listopada 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn przy ul. Stępkowskiego 17 odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Tarczyn.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie