Menu
A+ A A-

WYBIERZ PERŁY MAZOWSZA 2015

Stowarzyszenie Perły Mazowsza we współpracy z gminami powiatu piaseczyńskiego zaprasza do udziału w plebiscycie na najlepszą firmę i najciekawsze wydarzenie 2015 roku. Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie oraz wyłonienie najpopularniejszych wydarzeń.

PERŁY MAZOWSZA 2015

W plebiscycie przewidziano dwie kategorie. Pierwsza skierowana do przedsiębiorców - „Perła Przedsiębiorczości Powiatu Piaseczyńskiego” wyłoni w każdej gminie podmiot, który swoimi wynikami ekonomicznymi oraz swoją aktywną społeczną postawą wyróżnia się na rynku i zyskuje poparcie mieszkańców. W drugiej kategorii „Perła Mazowsza 2015” zostanie wybrane najciekawsze wydarzenie (np. akcja plenerowe, festiwal, konkursy, event) bądź najlepsza oferta turystyczna naszego regionu (np. miejsce, usługa, danie itp).

PERŁY MAZOWSZA 2015

Głosować można wypełniając dostępną w urzędach gmin ankietę papierową lub poprzez stronę www.perlymazowsza.pl Dla osób lubiących kontakt telefoniczny udostępniony został specjalny numer telefonu 786 202 066 pod którym można uzyskać dodatkowe informacje i zagłosować w plebiscycie. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne. Zgłoszenia do plebiscytu można dokonać na stronie http://www.perlymazowsza.pl/ lub wypełniając ankietę dostępną w Urzędach Gmin.

PERŁY MAZOWSZA 2015

Wybór zostanie dokonany przez kapitułę plebiscytu złożoną z burmistrzów i wójtów gmin powiatu piaseczyńskiego. Głosowanie trwa do 10 lutego 2016 r. Rozdanie nagród nastąpi 19 lutego 2016 r. na gali finałowej, która odbędzie się w Centrum Kultury w Tarczynie.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Debata o bezpieczeństwie w gminie Tarczyn

Zapraszamy mieszkańców gminy Tarczyn do aktywnego udziału w debacie społecznej, która odbędzie się 19 listopada o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn przy ul. Stępkowskiego 17. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc w rodzinie oraz bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych. Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, jak również policyjnego programu zapobiegania przestępczości.

Debata o bezpieczeństwie w gminie Tarczyn

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”, którego jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

Debata społeczna ma na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W związku z tym, 19 listopada 2015 roku o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tarczyn przy ul. Stępkowskiego 17 odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Tarczyn.

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Napisz komentarz (1 Komentarz)